HjemMii dárbbašit du! - Norsk

Delta som utstiller på Mii dárbbašit du! – den første digitale karrierekonferansen for samisk ungdom

Det er stor mangel på fagpersoner med samisk språk- og kulturforståelse i mange deler av samfunnet, som for eksempel barnehager, skoler, helsevesen og politi. Rekruttering av personer med samiskspråklig kompetanse til høyere utdanning er derfor et viktig satsningsområde.

Den 25. mars 2021 arrangerer Sametinget den digitale karrierekonferansen Mii dárbbašit du! (Vi trenger deg!). Konferansen er en møteplass for utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere og samisk ungdom.

Her vil behovet for samiskspråklig kompetanse synliggjøres. De besøkende er elever på videregående skole som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk. Elevene som besøker konferansen gjøres bevisst på hvilken unik ressurs de har i form av samiskspråklig kompetanse, og får informasjon om ulike utdannings- og karrieremuligheter.

På grunn av koronasituasjonen blir konferansen gjennomført digitalt, slik at både besøkende og bidragsytere trygt kan delta uten å reise. Konferansen blir dermed tilgjengelig for elever fra hele landet. Konferansen blir arrangert i samarbeid med Ta Utdanning, som årlig arrangerer utdanningsmesser over hele landet.

Konferansen arrangeres 25. mars 2021 fra kl. 09:00 – 15:00, og deles inn i tre deler:

 1. Forberedelse for elevene. Dette skjer i forkant av arrangementet, slik at det ikke brukes tid på dette den 25. mars
 2. Fast program fra hovedscenen
 3. Mulighet for elevene til å få informasjon fra og snakke med utstillerne

Vi inviterer din organisasjon til å delta som utstiller på konferansen. Her vil du møte studie- og karrieresøkende ungdommer fra hele det samiske området – uten å reise.

Som utstiller vil du få en gratis standplass med følgende innhold:

 • En presentasjonsfilm som vises for alle besøkende
 • 1 miniwebinar på maks 3 minutter
 • 1 linje for chat
 • 1 linje for videosamtale
 • Mulighet for livestream
 • Grunnleggende informasjon og mulighet til å legge inn opptil 5 vanlige spørsmål og svar.
 • Linker til nedlastbart materiell (for eks. pdf-brosjyrer eller kataloger).
 • Mulighet til å registrere interessenter sin kontaktinformasjon på standen.
 • Alt innholdet i den digitale messen bortsett fra det som sendes live, vil være tilgjengelig online frem til søknadsfristen.

Det er i tillegg mulig å kjøpe ekstra innhold til standen, i form av kanaler, flere webinarer og flere linjer for chat og videosamtaler.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon?
Ta gjerne kontakt på info@tautdanning.no