HjemNy realfagsskole for...

Ny realfagsskole for 7. til 10. trinn i Oslo

Tekst og bilder: Oslo Realfagsskole Heltberg

Fra høsten 2020 er Oslo Realfagsskole Heltberg klar til å ta imot realfagsentusiastene

Oslo Realfagsskole Heltberg er klar til å ta imot realfagsentusiaster fra 7. til 10. trinn høsten 2020. Dette er skolen for elever som vil arbeide på et høyt faglig nivå og ønsker å ha fokus på realfagene gjennom de fire siste årene i grunnskolen. 

Matematikk, naturfag, forskning, teknologi og programmering
På Oslo Realfagsskole Heltberg er realfagene en del av alle fag, og elevene blir en del av grupper med interesse for fordypning og mestring i realfagene. Målet til skolen er forberede elevene best mulig, til videre utdanning hvor realfagene står sentralt. Fokuset er, naturlig nok for en realfagsskole, på realfagene matematikk, naturfag, forskning, teknologi og programmering.

Elevene ved skolen er elever som vil jobbe systematisk, fokusert og effektivt. Samarbeid skjer også gjennom aldersblandede grupper, og elever som ønsker det blir veiledet til trinnløs forsering.

Hvorfor velge realfagsskole?
På Oslo Realfagsskole Heltberg får elevene mulighet til å arbeide på et høyt faglig nivå der de møter likesinnede elever med realfaglige aspirasjoner.

Gjennom faglig fordypning, selvstendighet og god sosial utvikling vil elevene sitte igjen med en rekke grunnleggende ferdigheter. Disse ferdighetene kan anvendes innen et bredt spekter av fagområder og ulike yrker.

– Ved å velge realfagsskole får elevene et svært godt utgangspunkt, både med tanke på videregående skole, høyskole, universitet og senere yrkesliv. Realistene trengs i svært mange bransjer, sier Hilde Dramdal, rektor ved Heltberg barne- og ungdomsskole.

Samarbeid med næringslivet og akademia
Skolen har et nært samarbeid med næringslivet, videregående skoler, universiteter og høyskoler. Gjesteforelesere bidrar til relevant og høyt faglig nivå. Oslo Realfagsskole Heltberg er medlem av Abelia, NHOs organisasjon for kunnskapsbedrifter og deltar aktivt i et nettverk av mange spennende og fremtidsrettede teknologi- og kunnskapsbedrifter.

Vil du vite mer om Oslo Realfagsskole Heltberg?
Kontakt skolen på telefon 930 66 990 eller e-post til huu@heltberg.no  

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: