HjemElevene ønsker infor...

Elevene ønsker informasjon om det totale utdanningstilbudet!

En ny undersøkelse blant 40 000 elever i videregående skole viser at en svært liten del kun er interessert i informasjon om norske universitet.

Elevene ble spurt om deres preferanser for informasjon og veiledning i forbindelse med valg av videre utdanning og yrke. Det mest overraskende funnet var at bare 9 % av elevene oppgir at de kun ønsker informasjon om norske universitet. Dette tyder på at elevene ønsker å sette seg inn i det totale utdanningstilbudet før de skal ta et så viktig valg.
Se undersøkelsen her

Valgfrihet og personlige møter er viktig for elevene
Sosiologisk poliklinikk (ledet av NTNU-professor Aksel Tjora) gjennomførte i 2017 og 2018 dybdeintervju blant 30 besøkende på messene. Denne undersøkelsen viser viktigheten av de personlige møtene på utdanningsmessene, og elevene understreker også at de setter pris muligheten til å selv kunne velge hvem de vil snakke med.

Dette understøttes også av den faste publikumsundersøkelsen som utføres på utdanningsmessene, med ca. 8500 respondenter hvert år. Undersøkelsen viser blant annet at utdanningsmessene er elevenes klare favoritt blant fire veiledningstiltak. Å få besøk av utdanningsinstitusjoner på skolen er sistevalg blant de fire tiltakene.

Elevorganisasjonen og Rådgiverforum anbefaler utdanningsmessene
I lys av dokumentasjonen rundt emnet ønsker Elevorganisasjonen og Rådgiverforum at skolene har mer fokus på å tilrettelegge for at elevene kan besøke utdanningsmessene. For rådgiverne blir det dermed enda lettere å rettferdiggjøre tidsbruken på messene.

Ta Utdanning har som målsetting å vise elevene bredden i utdanningstilbudet. Elevorganisasjonen og Rådgiverforum anbefaler derfor alle utdanningsinstitusjoner å imøtekomme elevenes ønsker, ved å være tilstede med informasjon om sitt tilbud på utdanningsmessene.

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: