Personvernerklæring

Personvernerklæring

1  Innledning

Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg:Informasjon du oppgir når du oppretter en brukerkonto, er med i spørreundersøkelser eller bestiller billetter, varer eller tjenester fra oss som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • Kjøpsinformasjon:Informasjon vi får når du kjøper varer eller tjenester fra oss.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som eposter sendt mellom oss.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside og app, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.
 • Opplysninger fra partnere:Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere. Profileringsopplysninger:Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg.

3  Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 1. Tilby nettside og app: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside og app til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside og app til hva vi tror du er interessert i.
 2. Gjennomføre billettbestillinger: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre ditt kjøp av billetter, bl.a. for å sende deg billettene, motta betaling og lagre kjøpshistorikk.
 3. Opprette brukerkonto: Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du kan se din kjøpshistorikk.
 4. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.
 5. Statistikk:Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
 6. Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg nyhetsbrev, invitasjoner, anbefalinger og informasjon om våre arrangement og produkter. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette. Hvis du ønsker det, vil vi også sende deg anbefalinger og informasjon om våre samarbeidspartnere.

Det rettslige grunnlaget for formål 14 og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester. Det rettslige grunnlaget for formål 23 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg. Det rettslige grunnlaget for formål kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Det kan være nødvendig for å sende deg markedsføring dersom du ikke lenger har brukerkonto hos oss, eller dersom vi sender deg markedsføring om våre samarbeidspartnere.

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med våre medarrangører, oppdragsgivere og selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører og andre nødvendige samarbeidspartnere for å kunne levere våre produkter og tjenester.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Ved å godta personvernerklæringen samtykker du til at vi kan vi dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere slik som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Dersom du deltar på et av våre arrangementer kan vi dele dine personopplysninger med utstillere og andre samarbeidspartnere under arrangementet. Dette skjer i situasjoner hvor det er nødvendig for videre oppfølging eller at du selv ønsker at dette skal skje. Ansvaret for den videre behandlingen av dine personopplysninger vil i så tilfelle overtas av den aktuelle utstiller eller samarbeidspartner.

Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Opplysninger om deg: Vi sletter opplysningene om deg når du ber oss om det.
 • Kjøpsinformasjon: Vi lagrer kjøpshistorikken din i henhold til loven og sletter det som er mulig når du ber oss om det. Vi lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i 5 år i henhold til bokføringsloven.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 12 måneder.
 • Opplysninger fra partnere:Vi lagrer eventuell informasjon fra samarbeidspartnere og sletter denne når du ber oss om det.
 • Kommunikasjon:Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.
 • Profileringsopplysninger: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen. Vi vil slette opplysningene tidligere hvis du ber om dette.

 

6  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7  Cookies

Vi bruker ikke cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.

8  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:  E-postadresse: info@tautdanning.no  Telefon: 73809750  Besøksadresse: Dronningens gate 12, 3. etasje, 7011 Trondheim  Postadresse: Postboks 2, sentrum, 7400 Trondheim