HjemPrivatskole får mest...

Privatskole får mest ut av elevens potensiale

Tekst og bilder: Heltberg Private Gymnas

Skolebidragsindikatoren viser at Helberg Private Gymnas Ullevaal er best i Oslo.

– Skolebidragsindikatoren viser at differansen mellom elevenes forventet gjennomføring og faktisk gjennomføring er på hele 6,6 prosentpoeng. Vi har hele tiden fokus på å få mest mulig ut av hver enkelt elev, og det er veldig gøy når vi ser at arbeidet vårt gir resultater, sier rektor ved Heltberg Private Gymnas Ullevaal, Liv Bjørkgård.

Skolebidragsindikatoren
På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomfører NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), en undersøkelse av skolebidraget til alle Norske skoler. Undersøkelsen beregner hva skolen bidrar med til elevenes læringsresultater og kalles derfor en skolebidragsindikator. Skolebidragsindikatoren skal gi en indikasjon på hva skolens innsats har å si for elevenes resultater.

For å kunne måle dette, skilles delen av læringsresultatet som skyldes forutsetningene elevene har med seg ut. På grunn av avlyst eksamen våren 2020 er ikke indikatoren for skolens bidrag til å løfte elever faglig (karakterpoeng) publisert.

Heltberg Private Gymnas Ullevaal best i Oslo
I Oslo viser undersøkelsen at Heltberg Private Gymnas Ullevaal er den beste videregående skolen når det gjelder å få elevene til å fullføre og bestå. Elever ved denne skolen har 6,6 prosentpoeng større sannsynlighet til å fullføre og bestå videregående skole, enn elever ved en gjennomsnittlig norsk videregående skole.

Bjørkgård forteller at skolen jobber tett med hver enkelt elev.

– Vi er en liten skole hvor hver enkelt elev blir sett og møtt der de er. Våre meget dyktige lærere følger opp elevene individuelt og stiller tydelige krav og forventninger. Det gir god mulighet for personlig utvikling. Ungdommen trenger også å utfordres mentalt. I kombinasjon med det faglige tror vi dette gjør elevene robuste til å møte voksenlivet.

Vil du vite mer om Heltberg Private Gymnas Ullevaal?
Kontakt Heltberg på telefon 22 02 11 40 eller e-post til post@heltberg.no

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: