HjemProfessor: Utdanning...

Professor: Utdanningsmessene kan gi mer reflekterte utdanningsvalg!

Besøkende, lærere, tidligere besøkende og utstillere har gitt oss sine perspektiver rundt hvordan utdanningsmessene fungerer for dem. For å få enda større innsikt i hvorfor utdanningsmessene fungerer har vi vært i kontakt med Aksel Tjora, professor i sosiologi.

Utdanningsmessene er store arrangementer i egne messelokaler. Her kommer elever og andre besøkende seg bort fra hverdagen og egen skole, til et stort arrangement hvor alt fokus er på utdanning.

På utdanningsmessene er ansikt-til-ansikt interaksjon i fokus, og de besøkende er med på å styre samtalene rundt sine interesser. Mange besøkende fremhever fordelen med personlige erfaringer fra studenter. At personlige erfaringer er viktige blir også fremhevet av Aksel Tjora i en e-post til Ta Utdanning. Han skriver:

På utdanningsmessen kan du snakke med dem som er i utdanningsløp du kan ha lyst til å sette i gang med selv og som kan fortelle mer personlig om hva studiet handler om. Å lirke ut noen personlige fortellinger om det å være student er langt mer engasjerende enn lærestedenes overfladiske reklame. – Aksel Tjora (11.03.17)

LES OGSÅ: Et av de beste valgene jeg har tatt 
LES OGSÅ: Mail fra fornøyd lektor etter utdanningsmessen! 

I tillegg til fordelen med direkte samtaler, fremhever Aksel Tjora at utdanningsmesser legger til rette for gode samtaler mellom studiesøkende. På utdanningsmessene observerer vi ofte besøkende i uformelle samtaler om utdanning. Her hører vi elever som gir hverandre tips om hvem de kan oppsøke, samt at de deler og sammenligner informasjonen de har fått. De uformelle samtalene mellom besøkende på utdanningsmessen kan ifølge Aksel Tjora være med på å gi mer reflekterte utdanningsvalg.

Et annet aspekt som er særlig sosiologisk interessant, er at utdanningsmessene ikke bare skaper møter mellom studiesteder og potensielle studenter, men at de bidrar til utdanningsvalg som felles samtaletema mellom dem som vurderer høyere utdanning. Dette kan skape en større dialog om dette og mer reflekterte valg. – Aksel Tjora (11.03.17)

 

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: