Hjem Rådgiver-digital Om de digitale messene

Om de digitale messene

Om de digitale messene 2021

Hvor og når arrangeres messene?

Messene vil foregå på de samme datoene som var satt for de ordinære utdanningsmessene i januar og februar 2021. Vi deler landet inn i regioner, og på kartet kan du se hvilken region din skole tilhører. Den digitale messen foregår kun i skoletiden og besøket fordeles så jevnt som mulig, slik at alle deltagere får en god opplevelse. Elevene må ha tilgang til datamaskin eller nettbrett for å besøke messen.

Her er en oversikt over datoer og åpningstider for alle messene: DATOER OG ÅPNINGSTIDER (pdf). 

Den digitale messen vil bestå av to deler:del 1 gjør elevene seg kjent med plattformen og planlegger besøket ved å registrere sine opplysninger og interesser. Del 2 er selve messebesøket hvor man får snakke med utstillerne og innhente informasjon. Her vil elevene benytte seg av «planen» de har lagt i del 1. Det vil si at jo bedre forarbeid elevene har gjort, desto bedre utbytte vil de ha av messebesøket.

Hvordan foregår de digitale messene – steg for steg:

  • Den digitale messen er kun bemannet i skoletiden og vi har delt landet inn i 6 ulike regioner. Målet med dette er å fordele besøket, slik at det er tilstrekkelig kapasitet, og at de som besøker messen raskt får svar på sine spørsmål og får en god opplevelse.
  • Du som rådgiver/lærer melder på dine elever i gruppepåmeldingsskjema. Her velger dere ønsket messedag og tidspunkt i deres region. Du kan melde på ulike elevgrupper til ulike tidspunkt. Ønsket dag og tid er ikke endelig før det er bekreftet fra oss. Dette fordi vi må sikre oss god nok fordeling av besøket. Derfor kan man bli flyttet om et tidspunkt er fullbooket. Dere blir tildelt tid til både del 1 og del 2.
  • Messens del 1 foregår i en skoletime ca. 2 uker i forkant av messedagen dere er påmeldt. Dag/tidspunkt for del 1 avtales nærmere, men dere kan i stor grad velge tidspunkt selv for denne delen innenfor tildelt uke. Det er svært viktig at elevene gjennomfører dette for å bli kjent med plattformen og forbereder seg best mulig.
  • I del 1 logger elevene seg inn på plattformen en og en, og oppretter sin personlige bruker. De ser først en kort informasjonsfilm som viser mulighetene og forklarer bruken av den digitale messen. Deretter gjennomføres en kort interessetest (skjema med avkrysning). Denne informasjonen lagres på elevenes «min side» som de vil ha tilgang til gjennom hele messebesøket. 
  • I del 1 får eleven også se en messefilm bestående av korte videoer fra alle utstillerne i form av en videokarusell. Her kan man merke tilbudene ut fra om man ønsker mer informasjon (liker), eller er usikker på, eller ikke ønsker mer informasjon om. Denne informasjonen lagres også på elevenes «min side». Videokarusellen er en funksjon som er viktig for å gjenskape noe av opplevelsen med å være på en fysisk messe. Det er egnet til både å gi inspirasjon og ny informasjon. Det er nyttig både for å kvalitetssikre elevens valg og til å gi informasjon som leder til en ny karrierevei.
  • Del 1 vil danne grunnlaget for hvordan eleven gjennomfører resten av sitt messebesøk. Eleven har da laget en plan for gjennomføring av del 2.  Denne planen for gjennomføring inneholder blant annet et mål om å besøke et visst antall stands og se på et visst antall webinarer. Vi vil komme med en anbefaling vedrørende dette.
  • Del 2 foregår på tildelt dag og tid i deres region. De digitale utdanningsmessen er en unik mulighet for elevene til å komme i kontakt med utstillerne de er interessert i. Her har de mulighet til å chatte, ha videosamtaler og delta på webinarer (med chattefunksjon). De kan se flere videoer, livesendinger, samt finne forskjellig informasjonsmateriell og bli informert om svært mange muligheter fra et omfattende utdanning- og karrieretilbud. De ulike digitale standene inneholder alt av informasjonsmateriell om den enkelte utstiller. Vi anbefaler minimum 2 timer for å gjennomføre denne delen av besøket, og det kan gjerne settes av lengre tid. 
  • Funksjonen «min side» gjør at eleven kan samle opp alt av informasjon som de finner nyttig i løpet av messebesøket. De kan også logge seg inn etter messen og har tilgang til informasjon på plattformen og «min side» frem til søknadsfristen.

Admin-side for rådgivere

Vi ser på muligheter for en admin-side der du kan logge tilstedeværelse, aktivitet og kommunisere med dine elever. Dette kan også være et verktøy for å bistå elevene i karriereveiledningen. Vi kommer tilbake til hva som blir mulig og i tråd med GDPS-regelverket.

Samarbeid med Saco Studentmässa

Vi har utviklet konseptet for de digitale messene i samarbeid med Saco Studentmässa som er arrangøren av de årlige utdanningsmessene i Sverige (Stockholm og Gøteborg). Deres digitale utdanningsmesse skal arrangeres i november i år og erfaringer fra denne vil komme til nytte når vi skal arrangere messene i Norge i 2021.