Om de digitale messene

Om de digitale messene 2021

Hvor og når arrangeres messene?

Vi deler landet inn i regioner, og på kartet kan du se hvilken region din skole tilhører. Den digitale messen foregår kun i skoletiden og besøket fordeles så jevnt som mulig, slik at alle deltagere får en god opplevelse. Elevene må ha tilgang til datamaskin eller nettbrett for å besøke messen. Messen er gratis for alle besøkende!

Praktisk informasjon!

 

Den digitale messen vil bestå av to deler:

del 1 gjør elevene seg kjent med plattformen og planlegger besøket ved å registrere sine opplysninger og interesser. Del 2 er selve messebesøket hvor de får snakke med utstillerne og innhente informasjon. Her vil elevene benytte seg av «planen» de har lagt i del 1. Det vil si at jo bedre forarbeid elevene har gjort, desto bedre utbytte vil de ha av messebesøket.

Hvordan foregår de digitale messene – steg for steg:

  • Du som rådgiver/lærer melder på dine elever i gruppepåmeldingsskjema. Her velger dere ønsket messedag og tidspunkt i deres region. Du kan melde på ulike elevgrupper til ulike tidspunkt. Ønsket dag og tid er ikke endelig før det er bekreftet fra oss. 
  • Del 1 foregår i en skoletime ca. 2 uker i forkant av messedagen dere er påmeldt. Dere kan i stor grad velge tidspunkt for denne delen selv, men det er viktig at det gjennomføres i god tid før messedagen. 
  • I del 1 logger elevene seg inn på plattformen en og en, og oppretter sin personlige bruker. De ser først en kort informasjonsfilm som viser mulighetene og forklarer bruken av den digitale messen. Deretter gjennomføres en kort interessetest (skjema med avkrysning). Denne informasjonen lagres på elevenes «min side» som de vil ha tilgang til gjennom hele messebesøket. 
  • I del 1 får elevene også se korte videoer fra utstillerne i form av en videokarusell. Videokarusellen er en funksjon som er viktig for å gjenskape opplevelsen med å være på en fysisk messe. Her kan de merke videoklippene med; ønsker mer informasjon, er usikker på, eller ønsker ikke mer informasjon. Denne informasjonen lagres på elevenes bruker. 
  • Del 1 vil danne grunnlaget for hvordan eleven gjennomfører besøket på messedagen. Eleven har da laget en plan for gjennomføring av del 2, som inneholder blant annet et mål om å besøke et visst antall stands og se på et visst antall webinarer. Vi vil komme med en anbefaling vedrørende dette.
  • Del 2 foregår på tildelt dag og tid i deres region. Her har elevene mulighet til å chatte, ha videosamtaler og delta på webinarer. De kan se flere videoer, livesendinger, samt finne forskjellig informasjonsmateriell fra et omfattende utdanning- og karrieretilbud. De ulike digitale standene inneholder alt av informasjonsmateriell om den enkelte utstiller. Vi anbefaler minimum 2 klokketimer for å gjennomføre del 2, og det kan gjerne settes av lengre tid. 
  • Alt av informasjon som elevene finner nyttig i løpet av messebesøket blir lagret på deres personlige bruker. De kan derfor også logge seg inn etter messen og har tilgang til informasjon på plattformen i etterkant.

Samarbeid med Saco Studentmässa

Vi har utviklet konseptet for de digitale messene i samarbeid med Saco Studentmässa som er arrangøren av de årlige utdanningsmessene i Sverige (Stockholm og Gøteborg). Deres digitale utdanningsmesse skal arrangeres i november i år og erfaringer fra denne vil komme til nytte når vi skal arrangere messene i Norge i 2021.