Info digital deltagelse

Landsdekkende digitale messer

Med digital deltagelse kan dine elever besøke messen rett fra datamaskinen. Meld på din skolegruppe og la elevene få en unik mulighet til å orientere seg om utdanning og yrkesvalg.

En komplett pakke for dine elever

Også på den digitale utdanningsmessen kan dine elever finne informasjon om og snakke med utstillerne direkte.

De kan snakke med studenter fra alle norske universitet, og representanter fra Lånekassen, høgskoler, fagskoler, folkehøgskoler, internasjonale universiteter, Forsvaret, videregående skoler, opplæringskontor, bedrifter og organisasjoner. I tillegg holdes det en rekke spennende livesendinger med aktuelle tema.

Hvis dere er påmeldt fysisk messe er den digitale messen et flott sted å begynne forberedelsen til deres besøk.

Det er gratis for deg og dine elever å besøke messen.

 
Datoer og åpningstider:
Onsdag 2. november 2022, kl. 09.00 – 15.00
Onsdag 15. mars 2023, kl. 12.00 – 18.00
 
Spørsmål? Kontakt oss: 
Tone Skredderbakken
telefon: 90365795
 

 

Hvordan delta digitalt?

Elevene må ha tilgang til datamaskin eller nettbrett for å besøke den digitale messen. Du trenger bare melde på dine elevgrupper til den dagen det passer best å delta for dere. 

Elevene får tilgang til den digitale plattformen ved å registrere en bruker. Bruk din unike registreringslenke som du får tildelt etter påmelding.
Elevene kan logge seg inn med én gang for å
legge en plan for messedagen ved å legge inn sine interesser, se presentasjonsfilmer fra utstillerne og favorittmarkere innhold.

Vi får mange tilbakemeldinger om at elevene får bedre utbytte av messebesøket når de har forberedt seg før besøksdagen. 

Hva inneholder den digitale messen?

På den digitale messen får elevene chatte med studenter og representanter fra et bredt utvalg skoler og andre aktører innen karriere og utdanning. På besøksdagen vil elevene kunne se ulike webinarer og livesendinger, chatte eller ha videosamtaler med den de ønsker. De kan lese seg opp på ulike studier og skoler, eller se informasjonsvideoer.

Eleven kan holde oversikt over sin egen aktivitet på «Min Side», og hele tiden gå tilbake på informasjon hen har samlet. Innholdet eleven samler inn på den digitale messeplattformen lagres på brukeren i ett år.

Tilpasset program

Vi har lagt til rette for at dine elever kan følge et program på messedagen og dermed få mer ut av besøket. Dette kan de tilpasse under forberedelsene ved å velge sine interesser, undersøke- og favorittmarkere ulike utstillere og webinarer/liveprogram. Da kan for eksempel yrkesfagelever følge et mer spisset program rettet mot sine interesser. 

Planleggingsverktøy for rådgivere og elever

Informasjonen i den digitale messen blir også del av et planleggingsverktøy dere kan benytte til utdannings- og karrierevalg både før, under og etter messen.  Elevene vil få tilgang til den digitale messen og egen «Min Side».  

Rådgivere og kontaktlærere kan benytte seg av Rådgiverportalen til oppfølging av elevene. Her vil man kunne se statistikk for hver enkelt elev, sende felles meldinger og tilby individuell hjelp. Her har vi også lagt inn tips og informasjon om bruk av våre digitale verktøy.

Rådgiverforum Norge anbefaler utdanningsmessen

Ta Utdanning er hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum Norge. De mener at konseptet til Ta Utdanning er et meget godt tilbud til elevene, hvor de blir presentert for det totale tilbudet. De anbefaler skolene å delta og bruke dette som en del av elevenes karriereveiledning. Les mer.

 

Velg arrangement: