Info digital deltagelse

Info digital deltagelse

Med digital deltagelse kan du besøke messen rett fra datamaskinen. Her kan du blant annet se filmer og lese informasjonsmateriell, snakke med representanter via chat eller videosamtaler og be om mer informasjon tilsendt.

Hvordan delta digitalt

Vi deler landet inn i regioner, og på kartet kan du se hvilken region din skole tilhører. Den digitale messen foregår kun i skoletiden og besøket fordeles så jevnt som mulig, slik at alle deltagere får en god opplevelse. Elevene må ha tilgang til datamaskin eller nettbrett for å besøke den digitale messen. Messen er gratis for alle besøkende!

Digitale messer / landsdeler: 

  • Sør-Norge: 13. – 14. januar
  • Østlandet 1: 20. – 21. januar
  • Vest-Norge: 24. – 27. januar
  • Midt-Norge: 3. – 4. februar
  • Nord-Norge: 10. – 11. februar
  • Østlandet 2: 16. – 17. februar

Hva inneholder den digitale messen

Dine elever vil få tilgang til den digitale plattformen ved å registrere seg og lage en unik bruker. De kan logge seg inn like over nyttår for å gjøre forberedelser til messebesøket. Forberedelsene innebærer å legge en plan for messedagen og innholdet de vil fokusere på, ved å blant annet legge inn sine interesser, se presentasjonsfilmer fra utstillerne og favorittmarkere innhold. 

På besøksdagen vil elevene kunne se ulike webinarer og livesendinger, chatte eller ha videosamtaler med utstillere. De kan lese seg opp på ulike studier og skoler, eller se introduksjonsvideoer av en rekke ulike organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. Eleven kan holde oversikt over sin egen aktivitet på «Min Side», og hele tiden gå tilbake på informasjon hen har samlet. Innholdet eleven samler inn på den digitale messeplattformen lagres på brukeren i ett år.

Tilpasset program

Vi har lagt til rette for at dine elever kan følge et program de selv har lagt opp til på messedagen og dermed få mer ut av besøket. Dette kan de tilpasse under forberedelsene ved å velge sine interesser, undersøke- og favorittmarkere ulike utstillere og webinarer/liveprogram. Da kan for eksempel yrkesfagelever følge et mer spisset program rettet mot sine interesser.   

Planleggingsverktøy for rådgivere og elever

Informasjonen i den digitale messen blir også del av et planleggingsverktøy dere kan benytte til utdannings- og karrierevalg både før, under og etter messen.  Elevene vil få tilgang til den digitale messen og egen «Min Side» like over nyttår. De vil da kunne logge seg inn og forberede seg til messedagen og utdanningsvalg.  

Rådgivere kan benytte seg av Rådgiverportalen til oppfølging av elevene. Her vil man kunne se statistikk for hver enkelt elev, sende felles meldinger og tilby individuell hjelp. Her har vi også lagt inn tips og informasjon rundt deres muligheter i gjennomføringen. 

Rådgiverforum Norge anbefaler Utdanning & Karriere-messene

Ta Utdanning er hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum Norge. De mener at utdanningsmessekonseptet til Ta Utdanning er et meget godt tilbud til elevene, hvor de blir presentert for det totale tilbudet. De anbefaler skolene å delta og bruke dette som en del av elevenes karriereveiledning. Les mer.

Praktisk informasjon

  • Steg for steg- forklaring for registreringen og deltakelse på den digitale messen MESSENS A-B-C for rådgivere (pdf)

Velg landsdel: