Info fysisk deltagelse

Info fysisk deltagelse

Vi planlegger for å arrangere utdanningsmessen fysisk i de byene vi har arrangert messer tidligere år. Her får elevene snakke ansikt til ansikt med representanter fra en rekke ulike studie- og yrkesretninger.

Gruppepåmelding for skoler 

Du kan melde på dine elever i dette skjema. I påmeldingsskjema vil du se hvilken messeby du sogner til, og du kan søke om busstransport til og fra messen for dine elever. Da får du oppgitt anbefalt tid og dag for elevenes messebesøk. Etter innsendt skjema vil du bli kontaktet av vår besøksansvarlig for å bekrefte tildelt dag og tidspunkt.

Busstransport 

Vi tilbyr alle skoler å bestille busstransport gjennom oss. Ved å bruke busstransport til og fra messen gjennom oss, vil vi ordne alt det praktiske rundt henting av elevene på skolen, samt fra messehallen og tilbake til skolen.  

Vi har også et budsjett øremerket for transportstøtte, som fordeles utover så mange skoler som mulig i hver messeby. Du kan søke om busstransport og støtte i påmeldingsskjema. Vi kontakter dere etter påmelding for nærmere informasjon.   

Tilpasset program

Vi legger til rette for at dine elever kan følge et program for messedagen, med en felles introduksjons-del, og en del som er tilpasset de ulike trinnene og utdanningsprogrammene. Med dette vil elevene enklere kunne følge et program for dagen for å få mer ut av besøket. Da kan for eksempel yrkesfagelever følge et mer spisset opplegg mot sine interesseområder. *Mer informasjon kommer

Digitalt planleggingsverktøy

Informasjonen i den digitale messeportalen og de digitale standene blir del av et planleggingsverktøy som dere kan benytte til utdannings- og karrierevalg gjennom hele skoleåret. Elevene deres får tilgang til den digitale messeplattformen allerede tidlig på høsten. Dere vil da kunne bruke den som et verktøy både før, under og etter messene. Informasjonen i den digitale plattformen vil være tilgjengelig i ett år.

Praktisk informasjon

Velg landsdel: