Om utdanningsmessene

Utdanning & Karriere 2022/2023
endelig kan vi møtes igjen!

På utdanningsmessen får dine elever utforske sine fremtidige muligheter på egne vilkår. Utdanning & Karriere er en komplett informasjonspakke med alt på ett sted.

Hvorfor besøke en utdanningsmesse? 

Utdanningsmessen er det eneste tiltaket innenfor karriereveiledning som tilbyr et så bredt utvalg av muligheter for elever og studiesøkende over hele landet. Her får elevene informasjon om- og kan møte studenter fra alle norske universitet.

I tillegg får de møte representanter fra en rekke utenlandske universitet og høyskoler, folkehøyskoler, fagskoler, opplæringskontor, videregående skoler, organisasjoner og bedrifter. Våre undersøkelser viser også at utdanningsmessene er elevenes klare favoritt blant de ulike veiledningstiltakene. Les mer.

Sett av litt av skoletiden, og gi elevene dine tilgang til en komplett pakke med informasjon og arrangement som hjelper dem i utdanningsvalget.

Nyhet: Tema Events

I september arrangeres digitale Tema Events som kan hjelpe og inspirere elevene i deres utdanningsvalg. Elevene må registrere en digital bruker for få tilgang til disse eventene.

Tema Eventene retter seg mot både ungdomsskolen, yrkesfag og studieforberedende. Eventene holdes etter skoletid og vil var i ca. 45 minutter. Eksempeltema:

  • Fremtidens arbeidsmarked
  • Valg av videregående skole
  • Høyere yrkesfaglig utdanning
  • Universitetene i Norge
  • Bli kjent med Forsvaret
  • Økonomi og finansiering for elever og studenter

Se hele programmet her

Arrangementer 2022/2023:

Rådgiverforum Norge anbefaler utdanningsmessene 

Ta Utdanning er hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum Norge. De mener at utdanningsmessekonseptet til Ta Utdanning er et meget godt tilbud til elevene. Her blir elevene på en god måte presentert for det totale tilbudet. De anbefaler skolene å delta og bruke dette som en del av elevenes karriereveiledning. 

Digital deltagelse

Når elevene besøker messen digitalt, kan de chatte og delta i videosamtaler med representanter på digitale stands. De kan også få med seg webinarer, gruppesamtaler og livesendinger. 

Den digitale messen gjør det enklere og mer fleksibelt for dere å sette av tid og gi flere elevgrupper anledning til å delta. Mot messen i 2022 har vi foretatt større oppgraderinger på den digitale løsningen, med mål om at tilbudet skal gi mest mulig merverdi får både rådgivere og elever.  Les mer om digital messe. 

Planleggingsverktøy for rådgivere og elever 

Informasjonen i den digitale messen blir del av et planleggingsverktøy som kan benyttes til utdanningsvalg både før, under og etter messen. Elevene vil få tilgang til den digitale messen og egen «Min Side». De vil da kunne logge seg inn og forberede seg til messedagen og sitt videre utdanningsvalg.  

Rådgivere kan benytte seg av Rådgiverportalen til oppfølging av elevene. Her vil man kunne se statistikk for hver enkelt elev, sende felles meldinger og tilby individuell hjelp. Her har vi også lagt inn tips og praktisk informasjon.

 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? 

Ta kontakt på e-post tone@tautdanning.no eller telefon 90 36 57 95 

Velg arrangement: