Om utdanningsmessene

Om utdanningsmessene

I 2022 blir utdanningsmessene gjennomført digitalt over hele landet. 

Hvorfor besøke en utdanningsmesse? 

Utdanning & Karriere arrangeres digitalt i seks landsdeler i januar og februar 2022. På messen får dine elever utforske sine fremtidige muligheter – på egne vilkår. Utdanningsmessen er det eneste tiltaket innenfor karriereveiledning som tilbyr et så bredt utvalg av muligheter for elever og studiesøkende over hele landet. Her får elevene informasjon om norske og utenlandske universitet og høyskoler, folkehøyskoler, fagskoler, opplæringskontor, videregående skoler, organisasjoner og arbeidsgivere.

Våre undersøkelser viser at utdanningsmessene er elevenes klare favoritt blant de ulike veiledningstiltakene. Les mer.

Gruppepåmelding for skoler 

Du kan melde på dine elever her. Da får du oppgitt anbefalt tid og dag for elevenes messebesøk. Når din skole er registrert påmeldt vil vi følge opp videre med informasjonen du og elevene trenger videre. 

Tilpasset program

Vi har lagt til rette for at dine elever kan følge et program de selv har lagt opp til på messedagen og dermed få mer ut av besøketDette kan de tilpasse under forberedelsene ved å velge sine interesserundersøke og favorittmarkere ulike utstillere og webinarer/liveprogram. Da kan for eksempel yrkesfagelever følge et mer spisset innhold rettet mot sine interesser. 

Digital deltagelse

Når elevene besøker messen digitalt, kan de chatte og delta i videosamtaler med representanter på de ulike standene. De kan også få med seg webinarer, gruppesamtaler og livesendinger. 

Den digitale messen gjør det enklere og mer fleksibelt for dere å sette av tid og gi flere elevgrupper anledning til å delta. Mot messen i 2022 har vi foretatt større oppgraderinger på den digitale løsningen, med mål om at tilbudet skal gi mest mulig merverdi får både rådgivere og elever.  

Planleggingsverktøy for rådgivere og elever 

Informasjonen i den digitale messen blir også del av et planleggingsverktøy dere kan benytte til utdannings- og karrierevalg både før, under og etter messen.  Elevene vil få tilgang til den digitale messen og egen «Min Side» like over nyttår. De vil da kunne logge seg inn og forberede seg til messedagen og utdanningsvalg.  

Rådgivere kan benytte seg av Rådgiverportalen til oppfølging av elevene. Her vil man kunne se statistikk for hver enkelt elev, sende felles meldinger og tilby individuell hjelp. Her har vi også lagt inn tips og informasjon rundt deres muligheter i gjennomføringen. 

Rådgiverforum Norge anbefaler Utdanning & Karriere-messene 

Ta Utdanning er hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum Norge. De mener at utdanningsmessekonseptet til Ta Utdanning er et meget godt tilbud til elevene. Her blir elevene på en god måte presentert for det totale tilbudet. De anbefaler skolene å delta og bruke dette som en del av elevenes karriereveiledning. 

 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? 

Ta kontakt på e-post tone@tautdanning.no eller telefon 73 80 97 43 

Velg landsdel: