Om utdanningsmessene

Om utdanningsmessene

I 2022 blir utdanningsmessene gjennomført som en hybridløsning – en kombinasjon av digitale og fysiske messer som viderefører det beste fra begge typer arrangement.  

Utdanningsmessene er tilgjengelige i hele landet 

Utdanningsmessene Utdanning & Karriere arrangeres i seks landsdeler i januar og februar 2022. Messene blir både fysiske og digitale, og dere kan velge hvilket arrangement som passer best for deres skole, eller la elevene delta på begge deler.  

Hvorfor besøke en utdanningsmesse? 

På messen får dine elever utforske sine fremtidige muligheter – på egne vilkår‘Utdanning og Karriere’ er det eneste tiltaket innenfor karriereveiledning som tilbyr et så bredt utvalg av muligheter for elever og studiesøkende over hele landet. Her får elevene snakke direkte med norske og utenlandske universitet og høyskoler, folkehøyskoler, fagskoler, opplæringskontor, videregående skoler, organisasjoner og arbeidsgivere. Våre undersøkelser viser at utdanningsmessene er elevenes klare favoritt blant de ulike veiledningstiltakene. Les mer.

Gruppepåmelding for skoler 

Du kan melde på dine elever her. Da får du oppgitt anbefalt tid og dag for elevenes messebesøk. 

Tilpasset program

Vi legger til rette for at dine elever kan følge et program for messedagen, med en felles introduksjons-del, og en del som er tilpasset de ulike trinnene og utdanningsprogrammene. Med dette vil elevene enklere kunne følge et program for dagen for å få mer ut av besøket. Da kan for eksempel yrkesfagelever følge et mer spisset opplegg mot sine interesseområder.  Mer informasjon kommer. 

Fysisk deltagelse 

Vi planlegger for at det er mulig å arrangere utdanningsmessen fysisk i de byene vi har arrangert messer tidligere årI påmeldingsskjema vil du se hvilken messeby du sogner til, og hvilken dato du får anbefalt. Her kan du også søke om busstransport til og fra messen for dine elever.  Gå inn på din landsdel i menyen til høyre for å lese mer.  

Digital deltagelse

Den hybride messeløsningen sørger for at elever som ikke har anledning til å besøke messen fysisk, kan komme i kontakt med alle utstillere. Ved å besøke messen digitalt kan de chatte og gjennomføre videosamtaler, både med utstillere som deltar med fysisk stand og utstillere som kun har en digital stand. I tillegg vil det gjøre det enklere og mer fleksibelt for dere å sette av mer tid og gi flere elevgrupper anledning til å delta. 

Planleggingsverktøy for rådgivere og elever 

Informasjonen i den digitale messeportalen og de digitale standene blir også del av et planleggingsverktøy som dere kan benytte til utdannings- og karrierevalg gjennom hele skoleåret. Elevene deres får tilgang til den digitale messeplattformen allerede tidlig på høsten. Dere vil da kunne bruke den som et verktøy både før, under og etter messene. Informasjonen i den digitale plattformen vil være tilgjengelig i ett år. 

Nyhet – informasjonstorg 

Alle som besøker messene både digitalt og fysisk vil få tilgang til et informasjonstorg med nyttig generell informasjon både om yrker, karrieremuligheter og utdanninger. På torget vil elevene også finne informasjon om utdanningsmuligheter som ikke er representert med egen stand.  

Rådgiverforum Norge anbefaler Utdanning & Karriere-messene 

Ta Utdanning er hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum Norge. De mener at utdanningsmessekonseptet til Ta Utdanning er et meget godt tilbud til elevene. Her blir elevene på en god måte presentert for det totale tilbudet. De anbefaler skolene å delta og bruke dette som en del av elevenes karriereveiledning. 

 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? 

Ta kontakt på e-post tone@tautdanning.no eller telefon 73 80 97 43 

Velg landsdel: