Østlandet 1

For rådgivere

Utdanningsmessen 2022Østlandet 1 

Denne gangen blir messen gjennomført som en hybridløsning – en kombinasjon av digital og fysisk messe som viderefører det beste fra begge typer arrangement. Benytt denne muligheten til å la elevene orientere seg om utdanning og yrkesvalg! 

Datoer og åpningstider:

Torsdag 20. januar: 09.00 – 15.00
Fredag 21. januar: 09.00 – 15.00

Med forbehold om endringer.

Østlandet 1

På Østlandet 1 kan dine elever delta i Lillestrøm, samt digitalt på de samme datoene. Deltagelsen er gratis for alle forhåndspåmeldte elever og lærere. Dere mottar informasjon og forberedelsesmateriell i forkant, slik at elevene kan være godt forberedt når de besøker messen. 

Informasjonen i den digitale messeportalen og de digitale standene blir del av et planleggingsverktøy som dere kan benytte til utdannings- og karrierevalg gjennom hele skoleåret. Elevene får tilgang til den digitale messeplattformen allerede tidlig på høsten. 

Busstransport

Du kan søke om busstransport til og fra messen gjennom Ta Utdanning, dette kan du gjøre i påmeldingsskjema her. Vi kontakter dere etter påmelding for nærmere informasjon.  

Praktisk informasjon for arrangementet i Lillestrøm:

Lillestrøm: 20. – 21. januar
Messehall: Norges Varemesser, Messeveien 8, 2004 Lillestrøm
Åpningstid: 9-15

 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt: 
Tone Skredderbakken 
tone@tautdanning.no / 73 80 97 43 

Velg landsdel: