Rådgiverinfo

Elevregistrering:

Alle elevene som skal besøke utdanningsmessen må registrere seg for å få tilsendt billett og for å opprette en digital bruker. Kvitteringen din fra skolepåmeldingen har registreringslenken som du deler med dine elever.

På høsten kan dermed elevene registrere seg for å hente billetten og logge inn på digitalmessen.

Busstransport:

Har du meldt fra om at dere ønsker busstransport i skolepåmeldingsskjema allerede, er dette notert hos oss. Sjekk bekreftelsen fra påmeldingsskjema (epost fra Messeselskapet).

Vi følger deg opp i løpet av høsten for å gi et pristilbud og avklarer nærmere detaljer som henteplass, tidspunkter og antall busser.

Frist for å søke om busstransport er 1. november 2023 (søknader etter den tid behandles fortløpende og avhenger av kapasiteten og ledige busser i området).

Transportstøtte:
Vi setter av midler hvert år som går til å dekke en andel av busskostnaden, for alle skoler som bestiller transport gjennom oss. Dette budsjettet fordeles på så mange skoler som mulig og fordeling skjer i løpet av høsten og helt frem til årsskiftet.

Hvor mye vi klarer å dekke av kostnaden avhenger av hva prisen per buss er for skolens reisevei, og hvor godt man fyller setene per buss. Vår samarbeidspartner operer med busser som har minimum 50 seter og antall reisende bør fylle hver buss så godt som mulig.

Ta kontakt for prisanslag og nærmere info.

Besøkstid:

Alle kan ønske seg tidspunkter i skolepåmeldingen, og vi gjør det vi kan for at dere skal få komme når det passer dere.

For å sikre at elevene dine får en god messeopplevelse, er det viktig at vi fordele besøksgrupper så godt vi kan gjennom dagen. Det betyr at noen må flyttes på dersom man velger et tidspunkt som har fylt seg opp. Hvis det er fullt på tidspunktet dere melder inn i påmeldingen, vil vi ta kontakt senere på høsten for å avklare alternative tidspunkt for dine elevgrupper.

Har dere behov for å endre deres ønskede tidspunkt - meld fra om dette til tone@tautdanning.no

Del informasjon om utdanningsmessen på din skole:

Gå til fanen "Infomateriell" for å finne plakater, bilder og ferdige tekster for å enklere informere dine elever.

  • Informer elevene om registreringslenken for billett og digital tilgang
  • Del forberedelsesmateriell med elevene
  • Heng opp plakat i klasserom og andre fellesarealer
  • Del innlegg dersom dere bruker sosiale kanaler som Facebook, Instagram o.l.

Betaling for egenandel buss:

Her sender du inn deres detaljer og betalers fakturainfo for egenandelen, dersom dere har godtatt vårt tilbud;

Bestillingsskjema buss