Sør-Norge

Utdanningsmessen 2022, Sør-Norge

Denne gangen blir messen gjennomført som en hybridløsning – en kombinasjon av digital og fysisk messe som viderefører det beste fra begge typer arrangement. Benytt denne muligheten til å la elevene orientere seg om utdanning og yrkesvalg!

Datoer og åpningstider:

Torsdag 13. januar: 09.00 – 15.00
Fredag 14. januar: 09.00 – 15.00
Mandag 17. januar: 09.00 – 15.00
Tirsdag 18. januar: 09.00 – 15.00

Med forbehold om endringer.

Sør-Norge

På utdanningsmessen i Sør-Norge kan dine elever delta i Sandefjord og Kristiansand, samt digitalt på de samme datoene. Deltagelsen er gratis for alle forhåndspåmeldte elever og lærere. Dere mottar informasjon og forberedelsesmateriell i forkant, slik at elevene kan være godt forberedt når de besøker messen. 

Informasjonen i den digitale messeportalen og de digitale standene blir del av et planleggingsverktøy som dere kan benytte til utdannings- og karrierevalg gjennom hele skoleåret. Elevene får tilgang til den digitale messeplattformen allerede tidlig på høsten.

Busstransport:

Du kan søke om busstransport til og fra messen gjennom Ta Utdanning, dette kan du gjøre i påmeldingsskjema. Vi kontakter dere etter påmelding for nærmere informasjon.  

Praktisk informasjon om arrangementene:

Sandefjord: 13. – 14. januar
Messehall: Jotunhallen, Sportsvegen 25, 3224 Sandefjord
Åpningstid: 9-15

Kristiansand: 17. – 18. januar
Messehall: Gimlehallen, Jegersbergveien 3, 4630 Kristiansand S
Åpningstid: 9-15

 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt:

Tone Skredderbakken tone@tautdanning.no / 73 80 97 43 

Velg landsdel: