Sør-Norge

For rådgivere

Utdanningsmessen 2022, Sør-Norge

Denne gangen blir messen gjennomført digitalt. Benytt denne muligheten til å la elevene orientere seg om utdanning og yrkesvalg!

Datoer og åpningstider:

Torsdag 13. januar: 09.00 – 15.00
Fredag 14. januar: 09.00 – 15.00

Med forbehold om endringer.

Sør-Norge

På utdanningsmessen i Sør-Norge kan dine elever delta på den digitale messen. Deltagelsen er gratis for alle forhåndspåmeldte elever og lærere. Dere mottar informasjon og forberedelsesmateriell i forkant, slik at elevene kan være godt forberedt når de besøker messen. 

Informasjonen i den digitale messeportalen og de digitale standene blir del av et planleggingsverktøy som dere kan benytte til utdannings- og karrierevalg gjennom hele skoleåret. Elevene får tilgang til den digitale messeplattformen allerede tidlig på høsten.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt:

Tone Skredderbakken
tone@tautdanning.no / 73 80 97 43 

Velg landsdel: