Vest-Norge

Utdanningsmessen 2022, Vest-Norge

Denne gangen blir messen gjennomført digitalt. Benytt muligheten til å la elevene orientere seg om utdanning og yrkesvalg! 

Datoer og åpningstider:

Mandag 24. januar: 09.00 – 15.00
Tirsdag 25 januar: 09.00 – 15.00

Onsdag 26. januar: 09.00 – 15.00
Torsdag 27. januar: 09.00 – 15.00

Med forbehold om endringer.

Vest-Norge

På messen i Vest-Norge kan dine elever delta digitalt fra 24.-27. januar. Deltagelsen er gratis for alle forhåndspåmeldte elever og lærere. Dere mottar informasjon og forberedelsesmateriell i forkant, slik at elevene kan være godt forberedt når de besøker messen. 

Informasjonen i den digitale messeportalen og de digitale standene blir del av et planleggingsverktøy som dere kan benytte til utdannings- og karrierevalg gjennom hele skoleåret. Elevene får tilgang til den digitale messeplattformen over nyttår. 

 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt: 
Tone Skredderbakken 
tone@tautdanning.no / 73 80 97 43 

Velg landsdel: