Vest-Norge

Utdanningsmessen 2022, Vest-Norge

Denne gangen blir messen gjennomført som en hybridløsning – en kombinasjon av digital og fysisk messe som viderefører det beste fra begge typer arrangement. Benytt denne muligheten til å la elevene orientere seg om utdanning og yrkesvalg! 

Datoer og åpningstider:

Mandag 24. januar: 09.00 – 15.00
Tirsdag 25 januar: 09.00 – 14.00

Onsdag 26. januar: 10.00 – 15.00
Torsdag 27. januar: 09.00 – 15.00

Med forbehold om endringer.

Vest-Norge

På messen i Vest-Norge kan dine elever delta i Stavanger og Bergen, samt digitalt på de samme datoene. Deltagelsen er gratis for alle forhåndspåmeldte elever og lærere. Dere mottar informasjon og forberedelsesmateriell i forkant, slik at elevene kan være godt forberedt når de besøker messen. 

Informasjonen i den digitale messeportalen og de digitale standene blir del av et planleggingsverktøy som dere kan benytte til utdannings- og karrierevalg gjennom hele skoleåret. Elevene får tilgang til den digitale messeplattformen allerede tidlig på høsten. 

Busstransport

Du kan søke om busstransport til og fra messen gjennom Ta Utdanning, dette kan du gjøre i påmeldingsskjema her. Vi kontakter dere etter påmelding for nærmere informasjon.  

Praktisk informasjon om arrangementene:

Stavanger: 24. – 25. januar
Messehall: Stavanger Forum, Gunnar Warebergs gate 13, 4021 Stavanger
Åpningstid: Mandag kl. 9 -15, tirsdag kl. 9-14

Bergen: 26. – 27. januar
Messehall: Grieghallen, Edvard Griegs plass 1, 5015 Bergen
Åpningstid: Onsdag kl. 10 -15, torsdag kl. 9-15

 

 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt: 
Tone Skredderbakken 
tone@tautdanning.no / 73 80 97 43 

Velg landsdel: