HjemRådgiverne mener utd...

Rådgiverne mener utdanningsmessen er nyttig

97% av rådgiverne mener at utdanningsmessen er et nyttig veiledningstiltak for elevene. Dette viser tilbakemeldingene fra 105 rådgivere som besøkte årets utdanningsmesser.

Undersøkelsen blant rådgiverne ble gjennomført etter årets messerunde. Allerede da var 83% av rådgiverne som svarte, klare på at de ønsker å besøke utdanningsmessen igjen til neste år.

I spørreundersøkelsen etter messerunden 2020, fikk vi tilbakemelding fra totalt 105 rådgivere. 95% av de som svarte mente at foredragsprogrammet er et viktig tilbud for elevene.

Også 95% av de som ga sin evaluering, mener at foredragsprogrammet er en viktig del av messen og anbefaler elevene å benytte seg av dette. Dette motiverer oss til å sørge for et minst like variert og aktuelt foredragsprogram for elevene neste runde.

Den gode samtalen om karrierevalg
Evalueringene fra rådgivere og besøkende viser at messene fortsatt spiller en viktig rolle i vår digitale hverdag. Publikum setter pris på muligheten messen gir til å snakke direkte med representanter for de ulike studiestedene og fremtidige arbeidsgivere. Den gode samtalen kan gi nyttig informasjon man ikke nødvendigvis får på nettet. På denne måten kan elever og andre som ønsker karrièreveiledning, være tryggere på sitt valg av fremtidig utdannings- og karriereløp.

Noen av de skriftlige tilbakemeldingene;

Fortsett med gode og aktuelle foredrag. Jeg hørte tre foredrag i år, de var bra. Det var mindre støy slik at vi hørte godt og innholdet var interessant – bra! (rådgiver, messen i Lillestrøm)

Jeg har hatt evaluering sammen med Vg3-elevene som var på messa, og de opplevde den som nyttig med tanke på studievalg. Tilbakemeldinger er at det var konstruktivt å snakke med de som var på de ulike standsene (rådgiver, messen i Oslo)

Jeg har inntrykk av at 2020-messa var godt organisert både mht utstillere og foredrag. Krav fra meg var at elevene måtte velge minst to foredrag, nyttig. Det var inspirerende med superkjendisforedrag med Andreas Wahl også (rådgiver, messen i Trondheim)

Mange av elevene våre fant god informasjon om studieretninger de var motivert for. Vi var med på en flott presentasjon om mulighetene i Forsvaret. Slike temaforedrag er bra (rådgiver, messen i Kristiansand)

Vi fra ungdomsskolen pleier bare å reise på selve messa og synes at de fleste elevene alltid finner utstillere de kan få informasjon hos. Vi liker at det er noen yrker som er representert også slik at de ser litt hvordan det kan være i praksis. Jeg synes det var mer variert i år enn i fjor (rådgiver, messen i Sandefjord)

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: