HjemVil du være med på å...

Vil du være med på å forme norsk mote?

Tekst og bilder: SOFI - School of Fashion Industry

Drømmer du om en jobb i verdens femte største industri?
På SoFI – School of Fashion Industry får du en kreativ og yrkesrettet tverrfaglig utdannelse som kvalifiserer deg til flere ulike arbeidsområder i motebransjen. Mote er en utfordrende disiplin som utrykker hva vi tenker og føler. Det handler om evolusjon og endringer gjennom design og utrykk –  påvirket av kulturelle, sosiale og historiske forhold. Lær mer om hvordan man som aktør innen motebransjen kan forutse, reflektere over og generere forandring. Skolen tilbyr utdanningene; Motedesign, Moteindustri og Motekonsulent.

MOTEDESIGN
______________________

Motedesign er en tidsriktig utdanning som forener det kreative med det kommersielle og det digitale med det materielle. Dette reflekteres i utdanningens fire moduler: Design, Produksjon, Motedesign og Kontekst, samt Støttefag. Samlet tilegner du deg bred kunnskap og gode ferdigheter på veien til et kvalifisert arbeide som designer i motebransjen.

Motedesign er en spennende yrkesrettet utdanning som vektlegger motedesignerens mange roller – fra kreativ til markedsorientert. Programmet undervises av både designere og andre aktører som alle har sitt profesjonelle virke i motebransjen. Hovedfagene på denne linjen er Design og Konstruksjon. I design vil du arbeide med digitale verktøy med linjeføring, materialbruk og farger. I konstruksjon fokuseres det på mønster, søm og modellering. Fagene Produksjon og VerdikjedeProduktutvalg og Innkjøp samt Mote og formidling vil ruste deg til å forstå mote som et kommersielt produkt – og bransjen som et område i stadig utvikling.

Håndtering av Adobe-programmene: Illustrator, Photoshop og Indesign vil være viktige redskap i veien mot et selvstendig arbeid som presenteres i studiets andre år. Dette vil komme til uttrykk gjennom både porteføljearbeid og en minikolleksjon. Utdanningen Motedesign går over 4 semestre (to-år).

MOTEINDUSTRI
______________________

Moteindustri er et unikt utdanningstilbud i Norge. SoFIs målsetting er å tilby studentene en fremtidsrettet utdanning som kvalifiserer til fire ulike hovedretninger innenfor mote-industrien. Studiet består av fire moduler: Produksjon og ProduktStyling, Mote og Markedsføring samt Motejournalistikk og PR.

Sammenlagt vil du tilegne deg bred tverrfaglig kunnskap innenfor både kreative og merkantile fagområder. Sentralt i utdanningen står oppbyggingen av egen portefølje igjennom håndtering av Adobe-programmene: Illustrator, Photoshop og Indesign. Etter endt utdanning vil porteføljen din være ditt viktigste redskap i jobbsøkerprosessen.

Med en utdannelse i moteindustri vil du være godt rustet til å delta i utformingen av en bransje i stadig utvikling.  Aktuelle områder å søke jobb vil være innenfor produksjon og produktutvikling, innkjøp, motejournalistikk og PR, samt styling innenfor ulike arenaer.

I fjerde semester er det en praksisperiode på sju uker hos relevante bedrifter. Praksisplassen introduserer deg for bransjen og gir deg mulighet til å bygge nettverk og knytte viktige kontakter for fremtiden. Utdanningen Moteindustri går over 4 semestre (to-år).

MOTEKONSULENT
______________________

Motekonsulent er en kreativ og yrkesrettet utdanning som introduserer deg for moteindustriens mange spennende arbeidsområder. Utdanningen gir deg innføring i Mote- og Designhistorie, Styling og Trender, Kommunikasjonsstrategi, Bedriftsøkonomi og bl.a. Kjøpslovgivning.

Dette gir stødig grunnlag for å løse virkelige arbeidsoppgaver og utfordringer.
Ønsker du å lære mer vil fullført bestått studium gi grunnlag for opptak til den toårige Moteindustriutdanningen.

Som skole er vi opptatt av å være en levende og aktiv del av motemiljøet. Dette gir deg mulighet til å knytte viktige kontakter underveis i studietiden og bygge opp et solid nettverk. Utdanningen Motekonsulent går over 1 semester heltid eller 2 semestre deltid (to kvelder i uken).

______________________

Som skole er vi opptatt av å være en levende og aktiv del av motemiljøet. Dette gir deg mulighet til å knytte viktige kontakter underveis i studietiden og bygge opp et solid nettverk. SoFI – School of Fashion Industry praktiserer løpende opptak. Det vil si at kvalifiserte søkere tilbys studieplass i den rekkefølgen de leverer komplett søknad, frem til klassen er full.

Les mer på vår nettside: www.sofi.no

 

sofi-school-of-fashion-industry

 

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: