HjemNy skolemodell baser...

Ny skolemodell basert på Montessoripedagogikk

Tekst og bilder: Heltberg Private Gymnas

Metoden er selvregulert læring, med støtte og oppfølging fra mentor og faglærere.

Inspirert av montessoripedagogikk
Ved Heltberg er det innført en ny skolemodell basert på Montessoripedagogikk. Skolen vektlegger fordypning, tilrettelegging og elevenes mulighet til å styre sin egen skolehverdag. Timeplanen er utformet med få fag per dag, med fokus på mestring gjennom lengre økter og tverrfaglighet.

– Vi tror man lærer mer når man samarbeider med andre om problemløsning, enn når man hører på en lærer som forteller om faget. Metoden er selvregulert læring, med støtte og oppfølging fra mentor, tidligere kontaktlærer, og faglærere. Målet er indre motivasjon, større arbeidsglede og høyere måloppnåelse, forteller Hanne Marie Sørensen, rektor ved Heltberg Private Gymnas Drammen.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomførte NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, en undersøkelse av skolebidraget til alle Norske skoler. Undersøkelsen viser at en gjennomsnittselev har 60% sannsynlighet til å fullføre og bestå videregående skole på 3 år. Skolen leverer svært gode resultater i forhold til undersøkelsen, med hele 94 % sannsynlighet for at en gjennomsnittselev vil fullføre videregående skole på 3 år. Heltberg ligger helt på topp, også på elevundersøkelsen.

Studietid, hvor elevene kan arbeide med det faget de ønsker i samarbeid med medelever og lærere i skoletiden, praktiseres i økende grad.

– Studietiden skaper en mer elevaktiv skole der elevene ikke blir passive tilhørere, men selv aktivt konstruerer sin egen kompetanse, i aktiv samhandling med medelever og lærere. Målet med disse arbeidsøktene er også å få gjort mest mulig skolearbeid i løpet av dagen, sier Grethe Marie Nysveen, rektor ved Heltberg Private Gymnas Ullevaal.

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Heltberg-skolene i vekst
Heltberg-skolene er i vekst, og du finner Heltberg Private Gymnas I Oslo og Drammen. I Oslo har Heltberg to videregående skoler, Heltberg Private Gymnas Ullevaal og Heltberg Private Gymnas Bislett. På Ullevaal ligger også Heltberg Ungdomsskole Ullevaal, mens Heltberg Barne- og Ungdomsskole ligger i Drammen. Heltberg tilbyr også utveksling til England, Canada og New Zealand gjennom Heltberg International, for elever i VG2 som ønsker god oppfølging under oppholdet, og som sikrer godkjenning av hjemmeskolen.

For elever som ønsker å kombinere idrett og utdanning, har Heltberg Toppidrettsgymnas i Ålesund og Molde. Heltberg er en del av Akademiet, som er Norges største private videregående skole med over 8.500 elever fordelt på 12 videregående skoler, 9 privatistskoler, nettstudier, ungdomsskole og barne- og ungdomsskole.

Les mer om Heltberg og studietilbudet på heltberg.no

Kontaktinformasjon
Søk nå

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: