HjemSøk utdanning i tide...

Søk utdanning i tide!

Tekst: Trygve Norum-Lunås

Fristen for å søke høyere utdanning for studieåret 2023/2024 nærmer seg. Vet du hva du vil søke og er du klar over fristene i søknadsprosessen?

Fristen for å søke til offentlige høyskoler, universitet og fagskoler er 15. april. Husk likevel at noen utdanninger og søkere har søknadsfrist 1. mars. Les mer om hvilke studium og søkere dette gjelder her.

Søknader opprettes og leveres på nettsidene til Samordna Opptak, hvor du kan legge inn opptil 10 studieønsker. Studieønskene dine må rangeres etter prioritet, men så lenge du leverer søknaden innen den 15. april kan du endre på rekkefølgen av ønskene dine helt frem til omprioriteringsfristen den 1. juli.

Husk at dersom det kreves at du sender inn dokumentasjon, som bevis på fullført utdanning (vitnemål), må dette sendes innen den 15. april (eller innen 1. juli hvis du fullfører utdanning eller praksis i vår).

Tidsfrister for opptak til universitet og høgskole 2023
Tidsfrister for opptak til fagskoler 2023

Andre frister ved private skoler
Den ordinære søknadsfristen til Samordna opptak, den 15. april, gjelder for de som søker seg til offentlig høyere utdanning. For de som ønsker seg til folkehøyskoler eller andre private utdanningsinstitusjoner må søknader som regel sendes direkte til skolen.

Dessuten opererer de fleste private skoler med rullerende eller løpende opptak, som vil si at de holder åpent for søknader helt frem til studiet fylles opp.

Dette gjør det mulig å søke seg til privat høyere utdanning etter den 15. april, men det hender at studiene fylles opp raskt. Vær derfor tidlig ute om du vil sikre deg en studieplass ved populære skoler/utdanninger.

LES OGSÅ: 5 råd for deg som skal velge utdanning

Endringer i regelverk og opptakskrav
Reglene rundt opptakskravene for de ulike studiene kan endre seg fra år til år. Du finner endringene som gjelder for 2023/2024 her

Reglene for tildeling av kjønnspoeng endrer seg også fra år til år. Du kan lese om reglene som gjelder for studieåret 2023/2024 her.

Oversikt over offentlige utdanninger:
Studieoversikten for Universitet og høgskole 2023
Studieoversikten for Fagskole 2023

20. juli: Svar på søknaden
Svar på søknader som sendes via Samordna opptak kommer den 20. juli, og for å få studieplassen må man gi et positivt svar (i søknaden på Samordna opptaks nettsider) innen den 24. juli.

For de som ikke rekker fristen, eller får negativt svar på sin søknad, finnes det muligheter for å søke seg til høyere utdanning også senere i sommer.

Den 19. juli legges en oversikt over ledige studieplasser ut på Samordnaopptak.no, og fra og med neste morgen, klokken 9 den 20. juli, kan disse ledige studieplassene søkes på.

Den 29. juli starter suppleringsopptaket, hvor blant annet de som står på venteliste til studier vil få svar på om de kommer inn.

Enkelte kan stå på venteliste selv etter dette, og kan i så fall få en siste mulighet til å komme inn på et studium i etterfyllingsopptaket, som starter rundt den 4. august.

Lykke til med valg av utdanning og søknadsprosessen!

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: