HjemStor suksess med kin...

Stor suksess med kinesisk som fremmedspråk

Tekst og bilder: Akademiet

Elevene på privat Osloskole foretrekker kinesisk som fremmedspråk

Kinesisk er det språket som snakkes av flest mennesker i hele verden. På verdensbasis snakker 1,2 milliarder mennesker kinesisk, det er i overkant av hver femte person! Kina er en av verdens eldste sivilisasjoner og kinesisk er et av de eldste språkene som fortsatt er i bruk. Med landets over 5000 år gamle historie, kulturskatter og stadig voksende økonomi, er kinesisk et svært attraktivt språk å lære seg. Kina er et av de mektigste økonomiske landene i verden, med den raskest sammenhengende veksten for en større økonomi gjennom tidene.

Stadig økende handelstilknytting til Norge og andre europeiske land, har bidratt til at språket er fremmedspråket med størst vekst i Europa. Kunnskap om kinesisk språk vil kunne stille deg lengst fremme i jobbkøen og gi deg økt forståelse for landets historie, kultur, økonomiske og politiske forhold i en stadig mer globalisert verden.

For Akademiet Videregående Skole i Oslo ble det raskt tydelig at også elevene mener kinesisk er et skolespråk for fremtiden, etter de i høst lanserte kinesisk som fremmedspråk.

Akademiet VGS Oslo er en av få skoler som tilbyr kinesisk
Ved Akademiet Videregående Skole i Oslo har det lenge vært et ønske å kunne tilby elevene kinesisk, og høsten 2019 ble tilbudet lansert. Skolen ble da en av to videregående skoler i Oslo som tilbyr kinesisk som fremmedspråk. Rektor ved Akademiet i Oslo Selim Unsal, forteller at de er svært fornøyd med å kunne tilby noe litt utenom det vanlige.

– I Oslo er det kun en annen videregående skole, i tillegg til Akademiet VGS som tilbyr kinesisk. Kinesisk er et språk for fremtiden! Elever som velger kinesisk vil ikke bare lære språket, men vil også få innsikt i landets historie, kultur, økonomiske og politiske forhold. Jeg har stor tro på at elever som velger kinesisk som fremmedspråk vil bli svært fornøyd med valget. Elevene vil også få mulighet til å bli med på språkreise til Kina i skolens regi, sier Unsal.

Elevene velger kinesisk
Dawn Kao Schlatter underviser i kinesisk ved skolen og forteller at det er svært gledelig at så mange elever ved Akademiet VGS Oslo velger kinesisk. – Å kunne kinesisk gir elevene mulighet til å utforske en helt annerledes kultur inngående. Det er spennende å se at så mange elever motivert til å lære både det kinesiske språket og å kjenne den kinesiske kulturen. Motivasjonen har vært stor!

Dawn forteller videre at British Association for Chinese Studies er en av organiasjonene som på en god måte beskriver hvordan kunnskaper i kinesisk er en høyt etterspurt ferdighet blant arbeidsgivere i Storbritannia, USA og rundt om i verden innen internasjonal handel, diplomati, utdanning, oversettelse og tolking, finansiell rådgivning, kulturindustrien, journalistikk, jus, reklame, embetsverket, policymaking, begivenhetsstyring, sikkerhet, turisme og mange flere områder.

Kinesisk er det fjerde største fremmedspråket i norsk skole
Visste du at kinesisk er det fjerde største fremmedspråket i norsk skole? Etter spansk, tysk og fransk, som er de hyppigst valgte fremmedspråkene i skolen, kommer kinesisk.

Fremmedspråksenteret gjennomførte i 2018 en kartlegging av kinesisk som fremmedspråk i norsk skole og undersøkelsen viser at kinesisk ikke bare er det fjerde største fremmedspråket i norsk skole, men også språket som er i raskest vekst. Allikevel er det få elever som får muligheten til å velge kinesisk sammenlignet med spansk, tysk og fransk. Det er i dag et svært begrenset antall skoler som tilbyr kinesisk og utfordringene er knyttet til manglende ressurser.

Hvem velger kinesisk?
Undersøkelser viser at elevene som velger kinesisk er helt vanlige elever i norsk skole. Elevene velger kinesisk som fremmedspråk uavhengig av prestasjoner og karakterer i øvrige fag. – Det kinesiske språket kan virke overveldende, men det er ikke like vanskelig å lære som mange tror. Det som er sikkert, er at å lære seg kinesisk kan være en svært god investering i egen fremtid og ikke minst så er det morsomt språk å lære, avslutter Unsal. Ifølge Utdanningsdirektoratet har kinesisk det høyeste gjennomsnittet i standpunktkarakter av alle fremmedspråkene.

Skoler over hele landet
Akademiet er Norges største private videregående skole med over 8.500 elever over hele landet. Akademiet Privatistskole og Nettstudier for de som skal ta opp fag eller ønsker generell studiekompetanse. Heltberg er også en del av Akademiet, med private gymnas, toppidrettsgymnas, barne- og ungdomsskole og utvekslingstilbudet Heltberg Utveksling.

Les mer om Akademiet
Kontakt Akademiet
Tlf.: 922 36 600
E-post: post@akademiet.no
Søk skoleplass

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: