HjemStøtte til nettstudi...

Støtte til nettstudier i utlandet

Tekst og bilder: SONOR Study Outside NOrway

Det er mye som er nytt og rart i dag. Universitetene holder stengt, studentene har reist hjem, og studiene er på nett. Nå er det mange som har ett viktig spørsmål: Får jeg studiestøtte om studiet blir på nett den første tiden? Kort fortalt: ja.

Normalt er det krav om at du oppholder deg fysisk på studiestedet i utlandet for å motta støtte og lån fra Lånekassen. Men dette er ikke normale tider. Derfor har mange universiteter i utlandet lagt opp til nettundervisning den første tiden, slik at du fortsatt skal kunne bli ferdig med studiene på normert tid – selv om du ikke kommer deg til studiestedet ditt. Dette krever de skolepenger for. Nettstudier krever mye ressurser av universitetene – til utstyr, til forelesere, til oppfølging av studenter – og for at de skal kunne drive mest mulig normalt, må du betale skolepenger.

Mange studenter spør seg, får jeg støtte fra Lånekassen til dette? Det får du. Regjeringen har nemlig kommet med et forslag om endring i studiestøtten til utenlandsstudenter, slik at du ikke må følge undervisningen fysisk på lærestedet for å få støtte.

De nye reglene er som følger:

  • Utenlandsstudenter og utvekslingselever på videregående som må starte studieåret med å bo hjemme hos foreldrene på grunn av koronapandemien, vil ha rett til stipend og lån
  • For høsten 2020 vil retten til lån og stipend være uavhengig av om man reiser til studiested eller skole allerede ved semesterstart. Rett til lån og stipend for studier i utlandet krever ordinært at man fysisk befinner seg på et lærested i utlandet.

Det betyr selv om du ikke kan reise til studiestedet ditt til høsten 2020, vil du likevel ha rett til lån og stipend fra Lånekassen.

Vi i SONOR er utrolig glade for at dette forslaget er kommet på plass. Uten Lånekassen ville ikke studier i utlandet vært mulig for å de fleste norske studenter. Med dette forslaget er det flere som kan velge studier i utlandet til høsten, og være trygge på at de får den støtten de trenger. For deg som allerede har begynt på studier i utlandet, betyr dette at du slipper å ta en pause i utdanningen.

Forslagene om endringer i studiestøtten til utenlandsstudenter skal nå ut på høring før sommeren, slik at man kan sikre at endringene trer i kraft før semesterstart.

Har du noen spørsmål rundt finansiering av studier i utlandet? Registrer deg for gratis veiledning hos oss i SONOR, så kan din veileder svare deg på det du måtte lure på.

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: