Brev fra Elevorganisasjonen og Rådgiverforum Norge