HjemTextilhögskolan – De...

Textilhögskolan – Design och vetenskap i kraftfull symbios

Tekst og bilder: Textilhögskolan

På Textilhögskolan bedrivs forskning och utbildning inom design, teknik och management i en innovativ och internationell miljö.

Utbildning

Genom ett nära samarbete med branschen och utbildning på grund- och avancerad nivå upp till forskarnivå inom såväl konstnärlig textil- och modedesign som inom teknik, ekonomi och management, utgör Textilhögskolan kärnan för textil- och modesektorns kompetensförsörjning

Textilhögskolan har en självklar position bland världens textila utbildningar och Textilbranschen är ett av de hetaste yrkesområdena. Stickade blodådror och underlag för motorvägar är exempel på hur nya material och smarta textilier bereder väg för områden som traditionellt inte förväntas vara något för textilbranschen.

Textilhögskolan har genom sitt breda utbud av utbildningar byggt upp en unik kombination av kompetenser inom hela textilområdet, alltifrån design och teknik till produktion, ekonomi och marknadsföring. Vi är den enda högskolan i Sverige med inriktning textil och mode som har examenstillstånd på samtliga nivåer, inklusive forskarexamen i konstnärligt arbete.

Läs mer om våra utbildningar i design, textilteknologi och textilt management.

Textilhögskolans labb

På Textilhögskolan kombineras kreativitet och teori med praktiskt arbete i våra labb.

Det unika med våra utbildningar är att studenterna har möjlighet att jobba med hela processen i fullskalemiljö. Från handstickmaskiner till avancerad 3D-teknik, från handvävning till effektiva maskinvävstolar. Man kan laborera med färger och olika typer av beredningar, arbeta med mönsterkonstruktion på traditionellt sätt och använda de senaste dataprogrammen.

Upptäck våra labb.

Forskning

Textilhögskolan har ett nationellt ansvar för såväl fördjupning av det konstnärliga perspektivet, som samverkan mellan konst och vetenskap.

Forskningen på Textilhögskolan är tvärvetenskaplig och kombinerar design med materialkunskap och framtidens affärsmodeller. Vi undersöker definitioner, metoder och modeller av betydelse för utveckling och tillämpning av textil och mode i forskning, industri och i samhället i stort. Ett viktigt fokus för forskningen är att hitta nya hållbara lösningar för design, produktion och användande av textila material.

Läs mer om Textilhögskolans forskning.

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: