Utdanning for morgendagens reiseliv

Tekst og bilder: Lofoten reiselivfagskole

– Praktisk og yrkesrettet samlingsbasert utdanning til besøks- og opplevelsesnæringene, med praksis mellom samlingene.

OPPSTART: 22. AUGUST.
SKOLEN HAR HYBLER TILGJENGELIG!


Lofoten reiselivsfagskole nyhetsbrev 2017BESKRIVELSE

Verden har blitt mindre og folk reiser mye. Vår tids turister er kunnskapsrike og kvalitetsbevisste og forlanger god kvalitet i alle ledd når de kommer til en destinasjon. Gode vertskap og gode opplevelser er det lederne og de ansatte i bedriftene i besøks- og opplevelsesnæringene som må levere.

Etter fullført studium kvalifiserer kandidaten til stillinger på avdelingsledernivå og som vertskap i alle avdelinger i bedrifter innen reiselivsopplevelsesnæringene.

YRKESROLLER
Studenten kan gå rett ut i arbeid i besøks- og opplevelsesnæringene til blant annet følgende yrkesroller:

  1. Vertskap
  2. Avdelingsleder
  3. Guide
  4. Aktivitets- og opplevelsesleverandør


1STUDIETS OMFANG
Utdanningen har en samlet normert studietid på ett år. Det er mulig å ta utdanningen på deltid over to år.

HOVEDMÅL FOR STUDIET
Lofoten reiselivfagskole skal utdanne velkvalifiserte og motiverte medarbeidere til besøks- opplevelsesnæringene lokalt, regionalt og nasjonalt. Målet med studiet er å gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som besøksnæringene etterspør.

MÅLGRUPPER
Målgrupper for studiet er personer som ønsker å jobbe innen besøks- og opplevelsesnæringene eller beslektede næringer, personer som allerede jobber i næringene og som ønsker økt kompetanse, og personer som ønsker å starte opp egen virksomhet innen reiseliv. Studiet kan også være relevant for politikere og personer ansatt i offentlig forvaltning.


MER INFO

E-post: post.reiseliv@vgs.nfk.no
Telefon: 993 54 025
www.reiselivfagskole.no
nordland-fk
­
lofoten-reiselivfagskole