HjemUtforsk verden som s...

Utforsk verden som student

Av Trygve Norum-Lunås

Norske studenter er blant de mest reiselystne i verden. Nye regler skal nå gjøre det enda mer attraktivt å studere utenlands!

Å reise utenlands for å ta høyere utdanning kan gi unike erfaringer fra andre kulturer, språk og arbeidsmetoder. Dette er noe norske studenter vet å utnytte, og i 2014 var nærmere 17.000 studenter utenlands for å ta en grad innen høyere utdanning, noe som i en OECD-rapport satte oss i toppsjiktet på listen over landene med størst andel gradsstudenter utenlands.

Tross en liten nedgang siden toppåret 2014, var det fremdeles over 15.000 studenter som studerte til en grad i utlandet i 2016. OECD-rapporten, som også omtales og visualiseres med grafikk på SSBs nettsider, viser at andelen dette utgjør – på cirka 5,5 prosent av alle gradsstudenter i Norge – fremdeles setter oss godt foran våre nordiske naboland, så vel som de fleste andre OECD-land, når det kommer til å studere utenlands.

Vil gjøre ikke-engelskspråklige land mer attraktive
Storbritannia, Danmark og USA er de klart mest populære studiedestinasjonene, med henholdsvis 4.450, 2.400 og 1800 norske gradsstudenter. Ifølge SSB er språket en av flere viktige faktorer for hvor norske studenter velger å reise, og i takt med et økt tilbud av engelskspråklige studier i østeuropeiske land som Polen og Ungarn har disse landene de siste ti årene sett en jevn stigning i antallet norske studenter.

For å oppfordre flere til å studere også i ikke-engelskspråklige land har Kunnskapsdepartementet vedtatt nye regler, som fra og med skoleåret 2016-2017 blant annet styrker støtteordningene for de som tar språkkurs, for eksempel i forberedelse til studier i land hvor engelsk ikke benyttes. Reglene for støtte til språkkurs utdypes i detalj på Lånekassens nettsider.

Fra skoleåret 2017-2018 blir også støtteordningen for skolepenger utvidet, slik at de som må betale store summer for å studere ved utenlandske skoler kan få et enda større lån fra Lånekassen. Inngående informasjon om disse endringene, i tillegg til andre regler og støtteordninger for utenlandsstudier, finnes på Lanekassen.no. 

LES OGSÅ: Med verden som studiested

Fortrinn på arbeidsmarkedet
Foruten å oppleve en annen kultur, møte mennesker fra andre verdenshjørner og praktisere et annet språk, kan et opphold i utlandet gjøre en mer selvstendig, fleksibel og ansvarsbevisst. Det er noen av grunnene til at studenter med erfaring fra utlandet stiller sterkere på arbeidsmarkedet.

De nye erfaringene og opplevelsene et utenlandsopphold kan utsette deg for, vil ikke bare gi deg muligheten til å bli kjent med mennesker og kulturer fra andre deler av verden, men vil også kunne gi deg innsikt i deg selv og i hvordan du håndterer nye og ukjente situasjoner.

Utenlandske skoler har gjerne andre undervisnings- og arbeidsmetoder enn hva man er vant med fra hjemme i Norge, og erfaringen av å tilpasse seg et nytt system kan gi et fortrinn og fleksibilitet i videre studier, samtidig som det kan være en nyttig ferdighet i en fremtidig arbeidskarriere.

I en verden som stadig blir mer sammenknyttet og hvor handel og kulturutveksling på tvers av landegrenser spiller en sentral rolle for bedrifter og organisasjoner, er slik selvinnsikt, tilpasningsevne og erfaring med å gå nye kulturer i møte ettertraktede attributter på arbeidsmarkedet.

Utforsk mulighetene
For å utforske de mange mulighetene som finnes for utveksling kan man benytte seg av nettsider som Studievalg.no som har søkbare databaser over utenlandske skoler og studier.

Kunnskapsdepartementets nettsted Utdanningiverden.no og Lånekassens nettsider er også nyttige ressurser, i tillegg til at nettsidene til organisasjoner som ANSAEF og SONOR har mye informasjon som kan hjelpe deg med å finne frem til ditt fremtidige studiested i utlandet.

Om du allerede er tilknyttet en utdanningsinstitusjon er det letteste å kontakte en studieveileder ved skolen hvor du studerer. Da vil du også kunne få informasjon om hvilke utvekslingsavtaler og -muligheter som passer for din studieretning.

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: