Om utdanningsmessene

Utdanning & Karriere 2024

Deltagelse på utdanningsmessene er en unik mulighet til å presentere deres organisasjon og mulighetene dere tilbyr til et stort antall ungdommer over hele landet. Her kan du knytte kontakt med potensielle søkere og snakke direkte med dem før de skal videre utdanning og fremtidig karriere.

Utdanningsmessene dekker hele landet 

Messene arrangeres i 9 byer over hele landet i løpet av januar og februar. Du kan også delta på den landsdekkende digitale messen som skal arrangeres i november (2023) og mars. Denne vil fungere som et supplerende arrangement for besøkende, og vil være et godt alternativ for elever som ikke har en fysisk utdanningsmesse i sitt område. Ved deltagelse på både fysiske og digitale messer vil du nå ut til målgruppen i hele Norge!

Datoer for utdanningsmessene 2024:

Er du påmeldt som utstiller? Da finner du praktisk informasjon på servicesiden her.

Hvem besøker messene?

Vi inviterer alle videregående skoler og ungdomsskoler til å besøke utdanningsmessen i sitt fylke, og/eller den digitale messen. Elevene blir spesielt invitert i samarbeid med skolenes rådgivere, og vi tilbyr busstransport til messehallen. Vi inviterer også elever fra folkehøgskoler, studenter, arbeidssøkende og andre som er interessert i videre utdanning og karriere.

Hvem deltar som utstillere?

Utstillere på utdanningsmessene er norske og utenlandske universitet, høgskoler, private skoler, fagskoler, folkehøgskoler, videregående skoler, opplæringskontor, organisasjoner og bedrifter. 

Utdanningsmessen er viktig for elevene

For mange ungdommer er besøket på utdanningsmessen et viktig veiledningstiltak som spiller en stor rolle i prosessen med å velge utdanning og fremtidig karriere. Her får de informasjon om utdanningstilbudet i hele Norge, og om studiemulighetene i utlandet. Elevene kan også delta på inspirerende foredrag og webinarer med aktuelle tema for valg av utdanning og fremtidig karriere. Besøket på utdanningsmessen har stor betydning for elevenes utdanningsvalg.
Hele 9 av 10 mener at besøk på utdanningsmessen kan påvirke deres valg av utdanning eller studiested ifølge vår årlige publikumsundersøkelse. Les flere resultater fra undersøkelsen her. 

Den digitale utdanningsmessen

Den digitale messen er landsdekkende som betyr at du kan møte elever fra hele Norge på kun to dager. Dette er først og fremst elever som ikke har en fysisk utdanningsmesse i sitt område. I tillegg blir alle andre skoler også oppfordret til å benytte den digitale messen i tillegg til evt. fysisk messe. Les mer

Rådgiverforum Norge anbefaler utdanningsmessene

Ta Utdanning er hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum Norge og har god kontakt med rådgivere over hele landet. Rådgiverforum Norge mener at utdanningsmessene er et meget godt tilbud til elevene. Her blir elevene på en god måte presentert for det totale tilbudet. De anbefaler skolene å delta og bruke dette som en del av elevenes karriereveiledning. 

Har dere spørsmål eller ønsker mer informasjon?
Ta kontakt med oss på e-post info@tautdanning.no.