Besøkende

Besøkende

Utdanningsmessene besøkes i hovedsak av elever fra den videregående skole og ungdomsskolen. Elevene inviteres til messene gjennom skolenes rådgivere og blir deretter påmeldt gruppevis. Andre som besøker arrangementet er elever fra folkehøgskoler, studenter, rådgivere, lærere, arbeidssøkende og andre som er opptatt av utdanning og karriere. Les mer om hvordan de digitale messene gjennomføres for de besøkende her.

Hvordan sikrer vi besøk av skoleelever til de digitale messene?

Utdanningsmessene blir nå tilgjengelige for besøkende over hele landet. Skoleelever og andre som tidligere ikke kunne delta på de fysiske messene på grunn av reiseavstand, har nå muligheten til å delta digitalt. Det betyr at enda flere kan besøke messene enn tidligere. Vi forventer 80 000 forhåndspåmeldte besøkende! 

Rådgiverforum Norge anbefaler skolene å delta på de digitale Utdanning & Karriere messene og bruke dette som en del av elevenes karriereveiledning. Vi er hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum Norge og har derfor god kontakt med rådgivere over hele landet. Rådgiverforum Norge mener at det digitale utdanningsmessekonseptet til TaUtdanning vil være et meget godt tilbud til elevene. Her blir elevene på en god måte presentert for det totale tilbudet.  Les om hvorfor Rådgiverforum Norge anbefaler digitale messer i 2021 her.

Vi har delt messene inn i seks ulike regioner. Vi jobber aktivt med å invitere alle skolene til messene i sin region hvor de tilbys gratis gruppepåmelding gjennom rådgiverne. Vi følger opp rådgiverne kontinuerlig gjennom året via telefon og e-post for å informere om messene, samt avtale dag og tidspunkt for besøk. Messene vil foregå i skoletiden og besøket fordeles på best mulig måte slik at alle deltagere får en god opplevelse.

Den digitale messen vil bestå av to deler: I del 1 gjør elevene seg kjent med plattformen og planlegger besøket ved å registrere sine opplysninger og interesser. Del 2 er selve messebesøket hvor man får snakke med utstillerne og innhente informasjon. Her vil elevene benytte seg av «planen» de har lagt i del 1. Det vil si at jo bedre forarbeid elevene har gjort, desto bedre utbytte vil de ha av messebesøket.

Andre besøkende

Messene vil også være åpne for andre grupper (som studenter, arbeidssøkende og andre som er opptatt av videre utdanning og karriere). Denne målgruppen når vi ut til gjennom omfattende markedsføring via egne nyhetsbrev med over 300 000 mottagere, samt via sosiale medier. Alle besøkende må likevel booke billett og tidspunkt på forhånd.

Hvordan sikrer vi at skoleelevene besøker din stand?

I del 1 må elevene se en obligatorisk messefilm bestående av korte filmer fra alle utstillerne i form av en filmkarusell. Elevene må for hver film ta et aktivt valg gjennom å trykke tommel opp, til siden eller ned. De standene som tilbyr utdanning som stemmer overens med elevens interesser (fra interessetesten i del 1 av messen) får et grønt felt under filmpresentasjonen. Dette vil si at du som utstiller er sikret at alle elever «er innom» standen din. Denne informasjonen lagres også på elevenes «min side». Filmkarusellen er en funksjon som er viktig for å gjenskape noe av opplevelsen med å være på en fysisk messe. Den er egnet til både å gi inspirasjon og ny informasjon, noe som er nyttig både for å kvalitetssikre elevens valg og til å gi informasjon som leder til en ny karrierevei.

Hvordan foregår de digitale messene for skoleelevene – Steg for steg

• Den digitale messen er kun bemannet i skoletiden og vi har delt landet inn i 6 ulike regioner. Målet med dette er å fordele besøket, slik at det er tilstrekkelig kapasitet, og at de som besøker messen raskt får svar på sine spørsmål og får en god opplevelse.

• Rådgiver/lærer melder på sine elever i gruppepåmeldingsskjema. Her velger de ønsket messedag og tidspunkt i deres landsdel. De kan melde på ulike elevgrupper til ulike tidspunkt. Ønsket dag og tid er ikke endelig før det er bekreftet fra oss. Dette fordi vi må sikre oss god nok fordeling av besøket. Derfor kan de bli flyttet om et tidspunkt er fullbooket. Dere blir tildelt tid til både del 1 og del 2.

• Messens del 1 foregår i en skoletime ca. 2 uker i forkant av messedagen de er påmeldt til. Dag/tidspunkt for del 1 avtales nærmere, men rådgiver/lærer kan i stor grad velge tidspunkt selv for denne delen innenfor tildelt uke. Det er svært viktig at elevene gjennomfører dette for å bli kjent med plattformen og forbereder seg best mulig.

• I del 1 logger elevene seg inn på plattformen en og en, og oppretter sin personlige bruker. De ser først en kort informasjonsfilm som viser mulighetene og forklarer bruken av den digitale messen. Deretter gjennomføres en kort interessetest (skjema med avkrysning). Denne informasjonen lagres på elevenes «min side» som de vil ha tilgang til gjennom hele messebesøket. Eleven må også planlegge å besøke et visst antall stander og webinarer i løpet av messens Del 2.

• I del 1 må elevene se en obligatorisk messefilm bestående av korte filmer fra alle utstillerne i form av en filmkarusell. Elevene må for hver film ta et aktivt valg gjennom å trykke tommel opp, til siden eller ned. De standene som tilbyr utdanning som stemmer overens med elevens interesser (fra interessetesten i del 1 av messen) får et grønt felt under filmpresentasjonen. Dette vil si at du som utstiller er sikret at alle elever «er innom» standen din. Denne informasjonen lagres også på elevenes «min side». Filmkarusellen er en funksjon som er viktig for å gjenskape noe av opplevelsen med å være på en fysisk messe. Den er egnet til både å gi inspirasjon og ny informasjon, noe som er nyttig både for å kvalitetssikre elevens valg og til å gi informasjon som leder til en ny karrierevei.

• Del 1 vil danne grunnlaget for hvordan eleven gjennomfører resten av sitt messebesøk. Eleven har da laget en plan for gjennomføring av del 2.

• Del 2 foregår på tildelt dag og tid i deres region. De digitale utdanningsmessene er en unik mulighet for elevene til å komme i kontakt med utstillerne de er interessert i. Her har de mulighet til å chatte, ha videosamtaler og delta på webinarer (med chattefunksjon). De kan se flere videoer, livesendinger, samt finne forskjellig informasjonsmateriell og bli informert om svært mange muligheter fra et omfattende utdanning- og karrieretilbud.

• Funksjonen «min side» gjør at eleven kan samle opp alt av informasjon som de finner nyttig i løpet av messebesøket. De kan også logge seg inn etter messen og har tilgang til informasjon på plattformen og «min side» frem til årets opptak er gjennomført.