Film og webinar

Filmer

Presentasjonsfilmen vil være en svært viktig del av deltagelsen på de digitale utdanningsmessene og vil vises for alle besøkende. Her er nyttig informasjon om de forskjellige filmene og generelle tips til utformingen av disse.

Presentasjonsfilm til filmkarusell og messestand

Presentasjonsfilmen er en viktig del av den digitale messen. Standard lengde på filmen er 20 sekunder. Filmen vil vises for alle besøkende i en filmkarusell og vil ligge godt synlig på forsiden av deres digitale messestand til enhver tid. Vi anbefaler derfor alle utstillere å lage en fengende og informativ film. Du kan velge å erstatte presentasjonsfilmen på forsiden med miniwebinaret. Dette er noe vi anbefaler for å kunne gi de besøkende mer utfyllende informasjon med en gang de besøker standen. Skulle dere velge å ha presentasjonsfilmen som hovedfilm på standen, så vil miniwebinaret havne sammen de andre webinarene på venstre side av standen.

Det vil være obligatorisk for alle elever å se filmkarusellen før messebesøket. Dette vil si at du som utstiller er sikret at alle elever «er innom» standen din. Elevene må for hver film ta et aktivt valg gjennom å trykke tommel opp, til siden eller ned. Filmkarusellen er en funksjon som er viktig for å gjenskape noe av opplevelsen med å være på en fysisk messe. Den er egnet til både å gi inspirasjon og ny informasjon, noe som er nyttig både for å kvalitetssikre valg og til å gi informasjon som leder til en ny karrierevei. For at elevene skal kunne prioritere ut fra interesser, og ikke bruke alt for lang tid på filmkarusellen, har de mulighet til å gå til neste video etter 10 sekunder.

Lengre presentasjonsfilm – 30 sekunder

Standard lengde på presentasjonsfilmen er 20 sekunder og denne er inkludert i standprisen. Det er mulig å forlenge presentasjonsfilmen fra 20 til 30 sekunder. Vi anbefaler alle utstillere å lage en fengende og informativ film. For at elevene skal kunne prioritere ut fra interesser, og ikke bruke alt for lang tid på filmkarusellen, har de mulighet til å gå til neste film etter 15 sekunder.

Lengre presentasjonsfilm – 40 sekunder

Standard lengde på presentasjonsfilmen er 20 sekunder og denne er inkludert i standprisen. Det er mulig å forlenge presentasjonsfilmen fra 20 til 40 sekunder. Vi anbefaler alle utstillere å lage en fengende og informativ film. For at elevene skal kunne prioritere ut fra interesser, og ikke bruke alt for lang tid på filmkarusellen, har de mulighet til å gå til neste film etter 20 sekunder.

Presentasjonsfilm i kanaler

En presentasjonsfilm inngår også ved bestilling av kanaler. Denne vil ligge godt synlig på forsiden i kanalen og kan informere om det aktuelle temaet/fagretningen som presenteres. Vi anbefaler korte og informative filmer som fenger interessen raskt. Denne filmen inngår ikke i filmkarusellen. Alternativt kan dere velge å erstatte presentasjonsfilmen på messestanden med miniwebinaret på 3 minutter slik at dere får vist frem en film med mer innhold. Dette er noe vi anbefaler

Trenger du hjelp til å lage din presentasjonsfilm eller andre type filmer?
Kontakt JJ Design: 

Webinar

Foredragsprogrammet er en viktig del av utdanningsmessene, og er populært blant både utstillere og besøkende. Foredragene blir nå til webinarer med tilhørende chat. Med webinar mener vi en forhåndsinnspilt kort promofilm eller presentasjon i form av video, bilder eller tekst, som også gir mulighet for å chatte. Webinarene kan startes av hver enkelt besøkende når de selv ønsker det. Webinarer er en fin måte å fremme deres budskap på, samtidig som man kan komme i kontakt med den enkelte besøkende via chatten. Det er noe vi anbefaler alle å ha.

Hvordan fungerer det?

Ett miniwebinar på maks 3 minutter med tilhørende chat er inkludert i en standard stand. Du kan velge å erstatte presentasjonsfilmen på forsiden med miniwebinaret. Dette er noe vi anbefaler for å kunne gi de besøkende mer utfyllende informasjon med en gang de besøker standen. Skulle dere velge å ha presentasjonsfilmen som hovedfilm på standen, så vil miniwebinaret havne sammen de andre webinarene på venstre side av standen.

Ønsker du flere eller lengre webinarer kan dette bestilles ekstra. Webinaret kan ha en varighet på maks 15 minutter og må spilles inn på forhånd. En chatfunksjon er også inkludert slik at publikum kan stille spørsmål mens de ser på. Webinarene er tilgjengelige både under og etter messen, men chatfunksjonen er kun åpen under messens åpningstid. Alle webinarer vil være tilgjengelig samtidig uten noe tidsskjema. På denne måten kan besøkende se webinarene når de vil.

Håndtering av livechatten

Hvert webinar har en tilhørende chat under messen. Denne chatten er den samme som dere har på standen. Det vil si at det samme personalet kan håndtere spørsmål fra begge steder. Det vil være synlig hvor spørsmålene kommer fra; dere vil altså kunne se når et spørsmål kommer fra webinaret og dermed forstå hvilken sammenheng det har.

Ulike typer og antall webinarer

Et webinar trenger nødvendigvis ikke å være et typisk foredrag der man presenterer et utvalgt tema foran kamera. Det kan også være en promofilm eller presentasjon i form av video, bilder eller tekst som du mener kan vekke interesse hos målgruppen. Det er ingen begrensninger på antall webinarer dere kan bestille, men vi anbefaler å lage webinarer med bredt tema. Fokuser på det som mange vil være interessert i, og det som er viktig for dere å løfte frem. Om du ønsker flere webinarer enn miniwebinaret som er inkludert i standen, kan dette bestilles i tillegg. Dette gjøres via bestillingsskjema for ekstra innhold eller ved å kontakte oss på info@tautdanning.no.

Spesifikasjoner, tips til innspilling og tekniske krav for webinarer