Om de digitale messene

Om de digitale messene

På grunn av situasjonen rundt Covid-19, vil utdanningsmessene Utdanning & Karriere arrangeres digitalt i 2021. Som utstiller på de digitale messene, vil du møte studie- og karrieresøkende ungdommer i hele landet, fra nord til sør. Uten å reise. Vi forventer 80 000 forhåndspåmeldte besøkende! 

Alle utstillere blir synlige for alle besøkende

Alle utstillere har inkludert visning av en presentasjonsfilm på 20 sekunder i sin stand. Denne vil det vil være obligatorisk for alle besøkende å se. Denne funksjonen alene sikrer at din organisasjon får svært godt utbytte av å delta. Dere blir synlige for en meget stor målgruppe – til en svært gunstig pris.

Rådgiverforum Norge anbefaler de digitale Utdanning & Karriere-messene

Vi er hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum Norge og har derfor god kontakt med rådgivere over hele landet. Rådgiverforum Norge mener at det digitale utdanningsmessekonseptet til TaUtdanning vil være et meget godt tilbud til elevene. Her blir elevene på en god måte presentert for det totale tilbudet. De anbefaler skolene å delta og bruke dette som en del av elevenes karriereveiledning. Les om hvorfor Rådgiverforum Norge anbefaler digitale messer i 2021 her.

Hvordan foregår den digitale messen?

Utstillere deltar online og bemanner standen fra sine lokaler eller hjemmefra med egen PC eller nettbrett. Innholdet i den digitale standen bygges opp på forhånd og administreres gjennom en adminside som alle utstillere får innlogging til. Standen kan inneholde informasjon i form av tekst, lenker, bilder og film, samt funksjoner som chat, videosamtaler, livestream og webinarer. De ulike funksjonene som kan benyttes i den digitale standen bestilles i påmeldingsskjemaTeknisk support vil være tilgjengelig for utstillere under messen for bistand og hjelp ved behov. Les mer om standløsninger og innhold her.

Når og hvor?

De digitale utdanningsmessene arrangeres i 6 ulike landsdeler og skal gjennomføres i de samme ukene og dagene som var satt for de ordinære messene i januar og februar 2021. Bakgrunnen for dette er at vi allerede har mange påmeldte skolegrupper til disse datoene og at vi ønsker å fordele besøkstid til elevene i de ulike landsdelene, slik vi har gjort tidligere. Målet er å sørge for at alle får nok tid til å oppsøke utstillerne de ønsker å snakke med og at de som bemanner standene har kapasitet.
Fullstendig oversikt over datoer og åpningstider finner du her. 

Hva med besøket?

Utdanningsmessene blir nå tilgjengelige for besøkende over hele landet. Skoler som tidligere ikke kunne delta på de fysiske messene på grunn av reiseavstand har nå muligheten til å delta digitalt. Det betyr at enda flere kan besøke messene enn tidligere. Vi forventer 80 000 forhåndspåmeldte besøkende! 

Vi jobber aktivt med å invitere alle skolene til messene i sin region hvor de tilbys gratis gruppepåmelding gjennom rådgiverne. Vi følger opp rådgiverne kontinuerlig gjennom året via telefon og e-post for å informere om messen, samt avtale dag og tidspunkt for besøk.

Messene vil foregå i skoletiden og besøket fordeles på best mulig måte slik at alle deltagere får en god opplevelse. Messene vil også være åpne for andre grupper (som studenter, arbeidssøkende og andre som er opptatt av videre utdanning og karriere), men disse blir ikke fulgt opp på samme måte som skoleklassene. Denne målgruppen når vi ut til gjennom omfattende markedsføring via egne nyhetsbrev med over 300 000 mottagere, samt via sosiale medier. Alle besøkende må booke billett og tidspunkt på forhånd.

Elevene blir godt forberedt

Elevene vil få innlogging og tilgang til den digitale messen i god tid før messen åpner slik at de kan registrere sine opplysninger og interesser, samt gjøre seg kjent med plattformen. Skolene vil få tilsendt et komplett obligatorisk forberedelsesopplegg som sikrer at elevene er godt forberedt til messen.

Den digitale messen vil bestå av to deler:
Del 1: elevene gjør seg kjent med plattformen og planlegger besøket ved å registrere sine opplysninger og interesser.
Del 2: elevene besøker messen hvor de besøker stander, snakker med utstillere, deltar på webinarar og innhenter informasjon. Her vil elevene benytte seg av «planen» de har lagt i del 1. Det vil si at jo bedre forarbeid elevene har gjort, desto bedre utbytte vil de ha av messebesøket.
Les mer om hvordan messene vil foregå for de besøkende her.

Samarbeid med Saco Studentmässa

Vi har utviklet konseptet for de digitale messene i samarbeid med Saco Studentmässa som er arrangøren av de årlige utdanningsmessene i Sverige (Stockholm og Gøteborg). Saco er en solid aktør med mange års erfaring i bransjen. Deres digitale utdanningsmesse skal arrangeres i november i år og erfaringer fra denne vil komme til nytte når vi skal arrangere messene i Norge i 2021.

Ta en sniktitt på en video fra Saco her som viser hvordan standen og kanalene fungerer i den svenske messen. Det vil bli et lignende oppsett for vår messeportal, med diverse tilpasninger og endringer . 

Spørsmål? Ta kontakt med oss på e-post info@tautdanning.no eller telefon 7380 9750