Priser

Priser

Her finner du priser for deltagelse med standard stand i de ulike landsdelene, samt priser for ekstra innhold.

Standard stand:

REGION PRIS
Østlandet 1 14900,-
Sør-Norge 12900,-
Vest-Norge 14900,-
Midt-Norge 14900,-
Nord-Norge 12900,-
Østlandet 2 14900,-

Priser ekstra innhold:

Lengre presentasjonsfilm – 30 sekunder: 4900,- per stk. / per messe
Presentasjonsfilmen er en viktig del av den digitale messen. Alle utstillere har en film og den vil vises for alle besøkende i en obligatorisk filmkarusell og ligge godt synlig på forsiden av deres digitale messestand. Standard lengde på filmen er 20 sekunder og denne er inkludert i standprisen. Det er mulig å forlenge presentasjonsfilmen fra 20 til 30 sekunder. Vi anbefaler alle utstillere å lage en fengende og informativ film. For at elevene skal kunne prioritere ut fra interesser, og ikke bruke alt for lang tid på filmkarusellen, har de mulighet til å gå til neste film etter 15 sekunder. Lengre presentasjonsfilm kan bestilles på etterbestillingsskjema som tilsendes etter påmelding.  Les mer om filmer her. 

Lengre presentasjonsfilm – 40 sekunder: 9900,- per stk. / per messe
Presentasjonsfilmen er en viktig del av den digitale messen. Alle utstillere har en film og den vil vises for alle besøkende i en obligatorisk filmkarusell og ligge godt synlig på forsiden av deres digitale messestand. Standard lengde på filmen er 20 sekunder og denne er inkludert i standprisen. Det er mulig å forlenge presentasjonsfilmen fra 20 til 40 sekunder. Vi anbefaler alle utstillere å lage en fengende og informativ film. For at elevene skal kunne prioritere ut fra interesser, og ikke bruke alt for lang tid på filmkarusellen, har de mulighet til å gå til neste film etter 20 sekunder. Lengre presentasjonsfilm kan bestilles på etterbestillingsskjema som tilsendes etter påmelding.  Les mer om filmer her. 

Flere linjer for chat: 1900,- per stk. / per messe.
1 linje for chat er inkludert i prisen for standard stand per messe. Om dere ønsker at  flere representanter skal bemanne chatten samtidig, kan dere bestille ekstra linjer. Dette gir mulighet til å besvare flere henvendelser samtidig. Behovet for antall linjer må vurderes opp mot forventet trafikk og antall representanter man har tilgjengelig på standen.

Flere linjer for videosamtaler: 1900,- per stk. / per messe. 1 linje for video er inkludert i prisen for standard stand per messe. Om dere ønsker at flere representanter skal være tilgjengelig for videomøter samtidig, kan dere bestille ekstra linjer. Dere vil få en konto til videoprogrammet for hver linje som bestilles.

Webinarer: 2900,- per stk. / per messe.
Et miniwebinar på maks 3 minutter er inkludert i prisen for standard stand. Om dere ønsker å ha flere og lengre webinarer, kan dette bestilles ekstra. Et webinar trenger nødvendigvis ikke å være et typisk foredrag der man presenterer et utvalgt tema foran kamera. Det kan også være en promofilm eller presentasjon i fom av video, bilder eller tekst som du mener kan vekke interesse hos målgruppen. Webinarene skal være forhåndsinnspilte videoer på maks 15 minutter. Alle webinarer vil være tilgjengelige på messen samtidig uten noe tidsskjema. Vi anbefaler alle å benytte seg av webinarer da dette er populære innslag på utdanningsmessene. 

Kanaler: 3900,- per stk. / per messe. 
En kanal kan være et spesifikt fagområde, studieretning eller utdanning som dere ønsker å fremheve på standen. En kanal kan også være en underkategori som beskriver livet på som student eller presenterer ulike campuser / studiesteder. Kanalen vil ha helt lik oppbygning og de samme funksjonene som hovedstanden. Det vil si at en kanal også inneholder en presentasjonsfilm, et miniwebinar og 1 linje for chat og videosamtale. 

Bilde og tekst i utstilleroversikt: 1900,- bilde, 900,- tekst per stk./ per messe
Elevene vil få en personlig tilpasset utstilleroversikt basert på deres valg i interessetesten og filmkarusellen. Om dere ønsker mer innhold i denne visningen enn det som er standard, så kan dere bestille bilde og tekst. Dette er en fin mulighet til å bli enda mer synlig på messen! Dere kan se illustrasjon av de ulike variantene med og uten bilde/tekst her. 

Alle priser er eks. mva.

Ekstra innhold til messene kan bestilles her.

Du finner mer utfyllende informasjon om standløsninger og innhold her.