Standløsninger og innhold

Standløsninger og innhold

En digital stand gir deg som utstiller mange muligheter til å kommunisere med målgruppen. Du kan laste opp film, webinar og informasjonsmateriell, snakke med de besøkende via chat og videosamtaler og ha livestream under hele åpningstiden. Standene har lik oppbygning slik at de besøkende lett kan kjenne seg igjen. Det er mulig å skape mer innhold på standen i form av kanaler, flere webinarer og flere linjer for chat og videosamtaler. Les mer om mulighetene her:

Standoppsett

En standard stand inkluderer følgende:

 • En presentasjonsfilm på 20 sekunder som vises for alle besøkende
 • 1 miniwebinar på maks 3 minutter
 • 1 linje for chat
 • 1 linje for videosamtale 
 • Mulighet for livestream
 • Grunnleggende informasjon og mulighet til å legge inn opptil 5 vanlige spørsmål og svar.
 • Linker til nedlastbart materiell (for eks. pdf-brosjyrer eller kataloger).
 • Mulighet til å registrere interessenter sin kontaktinformasjon på standen.
 • Alt innholdet i den digitale messen bortsett fra det som sendes live, vil være tilgjengelig online frem til søknadsfristen.

Utstillere som vanligvis har hatt en fysisk stand på 9 eller 12 m2 med 1-2 representanter kan klare seg med det som er inkludert i en standard stand. Andre utstillere som normalt har hatt større stander og/eller flere representanter på standen kan også klare seg med dette, men enkelte vil se behovet for mer innhold i form av kanaler, samt ekstra linjer for å besvare flere henvendelser samtidig.

Se illustrasjon av stand med live innhold her

Presentasjonsfilmen

Presentasjonsfilmen er en viktig del av den digitale messen. Standard lengde på filmen er 20 sekunder. Filmen vil vises for alle besøkende i en filmkarusell og vil ligge godt synlig på forsiden av deres digitale messestand. Vi anbefaler derfor alle utstillere å lage en fengende og informativ film. Du kan velge å erstatte presentasjonsfilmen på forsiden med miniwebinaret. Dette er noe vi anbefaler for å kunne gi de besøkende mer utfyllende informasjon med en gang de besøker standen. Skulle dere velge å ha presentasjonsfilmen som hovedfilm på standen, så vil miniwebinaret havne sammen de andre webinarene på venstre side av standen.

For at elevene skal kunne prioritere ut fra interesser, og ikke bruke alt for lang tid på filmkarusellen, har de mulighet til å gå til neste video etter 10 sekunder. Om du ønsker en lengre presentasjonsfilm som vises lenger i filmkarusellen, kan dette bestilles mot et ekstra tillegg.  Les mer om filmer her. 

Miniwebinar med tilhørende chat

Et miniwebinar er inkludert i en standard stand. Webinaret kan ha en varighet på maks 3 minutter og må spilles inn på forhånd. Du kan velge å erstatte presentasjonsfilmen på forsiden med dette webinaret. Dette er noe vi anbefaler for å kunne gi de besøkende mer utfyllende informasjon med en gang de besøker standen. Skulle dere velge å ha presentasjonsfilmen som hovedfilm på standen, så vil miniwebinaret havne sammen de andre webinarene på venstre side av standen. 

Ønsker du flere eller lengre webinarer kan dette bestilles mot ekstra kostnad. Med webinar mener vi en forhåndsinnspilt kort promofilm eller presentasjon i form av video, bilder, eller tekst som også gir mulighet for å chatte. Webinaret er tilgjengelig både under og etter messen, men chatfunksjonen er kun åpen under messens åpningstid. Chatten er den samme som dere vil ha på hovedstanden, slik at dere lett kan bemanne begge deler samtidig. Det vil tydelig komme frem at spørsmålene kommer fra webinaret. Alle webinarer vil være tilgjengelig samtidig uten noe tidsskjema. På denne måten kan besøkende se webinarene når de vil. Les mer om webinarer her.

Chat

1 linje for chat er inkludert i prisen for standard stand per messe. Om dere ønsker at  flere representanter skal bemanne chatten samtidig, kan dere bestille ekstra linjer. Dette gir mulighet til å besvare flere henvendelser samtidig. Behovet for antall linjer må vurderes opp mot forventet trafikk og antall representanter man har tilgjengelig på standen. 

Chatten vises som en rute ved siden av livestream-video hvis dere har det. Ellers vises den som en chatboble. Chatten er privat for den besøkende, slik at ingen kan se hva noen andre skriver.

Videosamtaler

Messeportalen blir integrert med Zoom eller tilsvarende, som brukes for video- og lydsamtaler – enten én til én eller gruppesamtaler. Dere får en konto fra oss for hver linje dere bestiller. Én linje per messe er inkludert i standard standen, og flere kan bestilles.

Videosamtale fungerer som et vanlig videomøte, men de besøkende må trykke på «Snakk med meg» for at videoen skal være synlig. Videre kan dere slippe dem inn i møtet, og kan velge hvor mange dere vil slippe inn fra «lobbyen» samtidig. Lobbyen kan også brukes som venteliste. For hver linje kan dere også legge inn kort info, som f.eks. «Snakk om sykepleierstudier» eller «Snakk om livet som student hos oss!».

Kanaler

En kanal kan presentere et spesifikt fagområde, utdanning eller karrieremulighet som dere ønsker å fremheve. Dette vil gjøre standen mer innholdsrik og gir dere mulighet til å kommunisere mer detaljert informasjon om deres studie- eller karrieretilbud. En kanal kan også være en underkategori som beskriver livet som student på skolen eller som presenterer ulike campuser / studiesteder eller programmer. Se illustrasjon av stand med kanaler her.

En oversikt over kanalene vil være godt synlig i standen. Besøkende kan klikke seg videre til hver kanal som vil ha helt lik oppbygning og inneholde de samme funksjonene som hovedstanden:

 • En presentasjonsfilm på 20 sekunder (vær oppmerksom på at presentasjonsfilmene i kanalene ikke blir inkludert i filmkarusellen).
 • 1 miniwebinar på maks 3 minutter
 • 1 linje for chat
 • 1 linje for videosamtale 
 • Mulighet for livestream
 • Grunnleggende informasjon og mulighet til å legge inn opptil 5 vanlige spørsmål og svar.
 • Linker til nedlastbart materiell (for eks. pdf-brosjyrer eller kataloger).
 • Mulighet til å registrere interessenter sin kontaktinformasjon på standen.
 • Alt innholdet i kanalen vil være tilgjengelig online frem til søknadsfristen.

Linjene for chat og video kan bemannes av representanter som har mye kunnskap om det spesifikke temaet/faget som presenteres i kanalen (som for eks. studieveiledere eller studentambassadører).
Se illustrasjon av kanal her. 

Livestream

Dere kan velge å benytte livestream på utvalgte tidspunkt i løpet av dagen. Da er det fint om dere lager et program på siden deres som forteller når det vil være livestream. Livestream gir dere en god mulighet til å få vist dere frem litt ekstra. Forslag til hva dere kan bruke livestreamen til er intervjuer, svare live på spørsmål som kommer fra chatten, film fra campus/arbeidsplass, quiz, konkurranser osv.

Bilde og tekst i utstilleroversikt

Elevene vil få en personlig tilpasset utstilleroversikt basert på deres valg i interessetesten og filmkarusellen. Om dere ønsker mer innhold i denne visningen enn det som er standard, så kan dere bestille bilde og tekst. Dette er en fin mulighet til å bli enda mer synlig på messen! Dere kan se illustrasjon av de ulike variantene med og uten bilde/tekst her. 

Bestilling av ekstra innhold

Det vil være mulig å bestille ekstra innhold til deres stand frem til 1. desember. Det vil også være mulig å bestille ekstra linjer til både chat- og videosamtaler under messene, men vi anbefaler likevel alle utstillere å bestille nødvendig antall linjer på forhånd. Ved etterbestillinger under messene må det påregnes noe ventetid før tjenestene blir aktivert. Bestilling av ekstra innhold kan gjøres her. 

Dersom dere er usikre på behovet for antall linjer, kanaler og webinarer så kan vi hjelpe dere å tilpasse dette. Kontakt oss på info@tautdanning.no eller 73809750.

Priser finner du her.
Påmeldingskjema til messene finner du her.