Hjem Utstiller-digital Vanlige spørsmål og svar

Vanlige spørsmål og svar

Vanlige spørsmål og svar 

Antall personer som bør bemanne standen vil variere fra utstiller til utstiller. For de som har bestilt en standard stand uten ekstra innhold vil det være tilstrekkelig med en eller to representanter på standen. Enkelte utstillere kan klare seg med en person til å bemanne både chat- og videosamtaler, mens andre bør vurdere å ha to personer tilgjengelig hvis man forventer mange henvendelser samtidig på chat og video. Utstillere som har bestilt flere linjer for chat og video bør bemanne deretter.

Det vil være mulig å bytte på representanter som skal bemanne chat og video i løpet av messedagene. En eller to personer kan for eksempel besvare henvendelser på standen frem til lunsj og andre personer kan ta over resten av dagen.

Vi har delt messene inn i seks ulike regioner. Vi jobber aktivt med å invitere alle skolene til messene i sin region hvor de tilbys gratis gruppepåmelding gjennom rådgiverne. Vi følger opp rådgiverne kontinuerlig gjennom året via telefon og e-post for å informere om messene, samt avtale dag og tidspunkt for besøk. Messene vil foregå i skoletiden og besøket fordeles på best mulig måte slik at alle deltagere får en god opplevelse.

Den digitale messen vil bestå av to deler: I del 1 gjør elevene seg kjent med plattformen og planlegger besøket ved å registrere sine opplysninger og interesser. Del 2 er selve messebesøket hvor man får snakke med utstillerne og innhente informasjon. Her vil elevene benytte seg av «planen» de har lagt i del 1. Det vil si at jo bedre forarbeid elevene har gjort, desto bedre utbytte vil de ha av messebesøket.

Messene vil også være åpne for andre grupper (som studenter, arbeidssøkende og andre som er opptatt av videre utdanning og karriere), men alle besøkende må booke billett og tidspunkt på forhånd. Her kan du lese hvordan messene vil foregå for de besøkende steg for steg.

Alle utstillere skal lage en 20 sekunders presentasjonsfilm. Denne inngår i en filmkarusell som er obligatorisk for alle besøkende å se gjennom før messen. Det vil si at du som utstiller er sikret at alle elever «er innom» standen din. Elevene må for hver film ta et aktivt valg gjennom å trykke tommel opp, til siden eller ned. De standene som tilbyr utdanning som stemmer overens med elevens interesser (fra interessetesten i del 1 av messen) får et grønt felt under filmpresentasjonen. Dette vil si at du som utstiller er sikret at alle elever «er innom» standen din. Denne informasjonen lagres også på elevenes «min side». Filmkarusellen er en funksjon som er viktig for å gjenskape noe av opplevelsen med å være på en fysisk messe. Den er egnet til både å gi inspirasjon og ny informasjon, noe som er nyttig både for å kvalitetssikre elevens valg og til å gi informasjon som leder til en ny karrierevei.

Materiellet vil ligge tilgjengelig helt frem til årets opptak er gjennomført. Det vil si at elevene kan logge seg inn så mange ganger de vil frem til denne datoen for å se gjennom stander og materiell. Det eneste som ikke vil være tilgjengelig utenom messedagene er livefunksjonene som livestream, chat og videosamtaler. Alt eleven gjør under messen vil loggføres oversiktlig under elevens egen side «Min side».

Ja, dere vil få en rapport over antall som har besøkt standen deres, sett webinar osv.

Dere har én linje for chat inkludert i en standard stand. Det vil si at dere har én innlogging til å bemanne chatten. Personen som besvarer chatten kan likevel snakke med flere elever samtidig i ulike chattevinduer. Skulle det bli for mye å håndtere for én person, kan dere bestille ekstra linjer/brukere for chat. På den måten kan dere også delegere spørsmål som kommer i chatten til hverandre. Dette er nyttig hvis dere er spesialisert på ulike fagfelt.

Ja, det er mulig å besvare chat fra mobil, men om det kommer mange henvendelser så vil det fungere best å sitte foran en pc eller et nettbrett.

Hvert webinar har en tilhørende chat under messen. Denne chatten er den samme som dere har på standen. Det vil si at det samme personalet kan håndtere spørsmål fra begge steder. Det vil være synlig hvor spørsmålene kommer fra; dere vil altså kunne se når et spørsmål kommer fra webinaret og dermed forstå hvilken sammenheng det har.

Presentasjonsfilmen er en viktig del av den digitale messen. Standard lengde på filmen er 20 sekunder. Filmen vil vises for alle besøkende i en filmkarusell og vil ligge godt synlig på forsiden av deres digitale messestand. Vi anbefaler derfor alle utstillere å lage en fengende og informativ film.

Det vil være obligatorisk for alle elever å se filmkarusellen før messebesøket, som del av forberedelsesopplegget. På denne måten blir de introdusert for alle utstillerne og kan merke seg og lagre sine favoritter og planlegge sitt messebesøk. Filmkarusellen blir også tilgjengelig på startsiden når elevene logger seg inn på messen.

For at elevene skal kunne prioritere ut fra interesser, og ikke bruke alt for lang tid på filmkarusellen, har de mulighet til å gå til neste video etter 10 sekunder.

Om man ønsker å ha en lengre film på 30 eller 40 sekunder, kan man betale for ekstra lengde på filmen. Les mer her

En kanal kan presentere et spesifikt fagområde, utdanning eller karrieremulighet som dere ønsker å fremheve. Dette vil gjøre standen mer innholdsrik og gir dere mulighet til å kommunisere mer detaljert informasjon om deres studie- eller karrieretilbud. Se illustrasjon av stand med kanaler her. En kanal kan også være en underkategori som beskriver livet som student på skolen eller som presenterer ulike campuser / studiesteder eller programmer.

En oversikt over kanalene vil være godt synlig i standen. Besøkende kan klikke seg videre til hver kanal som vil ha helt lik oppbygning og de samme funksjonene som hovedstanden. En egen presentasjonsfilm på 20 sekunder og ett miniwebinar på maks 3 minutter inngår i kanalen. 1 linje for chat og 1 linje for videosamtaler er også inkludert og disse kan bemannes av representanter som har mye kunnskap om det spesifikke temaet/faget som presenteres i kanalen (som for eks. studieveiledere eller studentambassadører). Se illustrasjon av kanal her.

Utstillere som vanligvis har hatt en fysisk stand på 9 eller 12 m2 med 1-2 representanter kan klare seg med det som er inkludert i en standard stand. Andre utstillere som normalt har hatt større stander og/eller flere representanter på standen kan også klare seg med dette, men enkelte vil se behovet for mer innhold i form av kanaler, samt ekstra linjer for å besvare flere henvendelser samtidig.

Ja, det er mulig. Vi anbefaler likevel alle utstillere å bestille nødvendig antall linjer på forhånd. Ved etterbestillinger under messene må det påregnes noe ventetid før tjenestene blir aktivert.

Ved bruk av livestream (direktesending) på standen, så vil denne vises istedenfor presentasjonsfilmen. Dere kan velge å benytte livestream flere ganger i løpet messedagene. Da er det fint om dere lager et program på siden deres som forteller når dere skal vise direktesendinger. Livestream er en veldig god mulighet til å vise frem deres studiested / organisasjon litt ekstra, Forslag til bruk: Livesending fra campus eller arbeidsplass, intervjuer med studenter, svare på spørsmål live fra chatten, konkurranser osv.

Dette er hva du må ha klart i god tid før messedagene:

- En presentasjonsfilm på minimum 20 sekunder til filmkarusell og digital messestand
- Et miniwebinar på maks 3 minutter
- Grunnleggende informasjon om skolen/organisasjonen
- Personell til å bemanne chat og videosamtaler
- Bilde og tittelbeskrivelse av personell som vises på standen
- Informasjon i kanaler, som tekst og en presentasjonsfilm (valgfritt)
- Lenker til brosjyrer og annet materiell dere vil ha tilgjengelig på standen
- En plan for livestreamen (for dere som ønsker å benytte dere av dette)

Presentasjonsfilmen som er inkludert i en standard stand skal være på 20 sekunder. Det er den samme filmen som vil bli brukt i filmkarusellen som alle besøkende må se.
Det er mulig å  forlenge presentasjonsfilmen fra 20 til 30 eller 40 sekunder mot en ekstra kostnad. Du kan lese mer om dette her.

En digital standard stand koster enten 12 900,- eller 14 900,- per landsdel avhengig av hvilken landsdel du velger å delta i. Priser eks. mva. Du kan lese alt om priser her.

En standard stand inkluderer følgende

- En presentasjonsfilm på 20 sekunder som vises for alle besøkende
- 1 miniwebinar på maks 3 minutter
- 1 linje for chat
- 1 linje for videosamtale
- Mulighet for livestream via for eksempel deres YouTube-kanal under messens åpningstider.
- Grunnleggende informasjon og mulighet til å legge inn opptil 5 vanlige spørsmål og svar.
- Lenker til nedlastbart materiell (for eks. pdf-brosjyrer eller kataloger).
- Ulike former for søkbarhet
- Alt innholdet i den digitale messen bortsett fra det som sendes live, vil være tilgjengelig online frem til søknadsfristen.

Les mer om standløsninger og innhold her.

Miniwebinaret som er inkludert i standen skal være på maks 3 minutter. Alle andre webinarer kan være opp til 15 minutter. Webinarene skal være forhåndsinnspilt og lastet inn i god tid før messen.

Tekniske krav for webinar:
- Filformat: .mov, .mp4 eller .mpeg
- Oppløsning: 1920 x 1080 pixel
- Navngi filen tydelig så vi vet hvilket webinar og hvilken utstiller det gjelder

Ett miniwebinar på maks 3 minutter er inkludert i en stadard stand. Flere og lengre webinarer kan bestilles i tillegg. Disse webinarene kan ha en varighet på maks 15 minutter og må spilles inn på forhånd. En chatfunksjon er også inkludert slik at publikum kan stille spørsmål mens de ser på. Webinarene er tilgjengelige både under og etter messen, men chatfunksjonen er kun åpen under messens åpningstid. Alle webinarer vil være tilgjengelig samtidig uten noe tidsskjema. På denne måten kan besøkende se webinarene når de vil.Webinarer med varigeht på maks 15 minutter kan bestilles i påmeldingsskjemaet eller ta kontakt om dere ønsker å etterbestille: info@tautdanning.no

Les mer om webinar her.

Nei, webinarene er kun forhåndsinnspilt. De har likevel en tilhørende chat slik at de besøkende får følelsen av livekommunikasjon med dere mens de ser på webinaret. Hvis dere likevel ønsker å holde et live webinar / presentasjon kan dette gjøres ved å benytte livestream.

Her finner du en fullstendig oversikt over messenes datoer og åpningstider.