Info digital stand

Deltagelse med digital stand

Med digital stand har du mange muligheter til å kommunisere med målgruppen. Du bygger opp og bemanner standen din via en digital utstillerportal som du får tilgang til etter påmelding. Her kan du blant annet legge inn filmer og informasjonsmateriell, snakke med de besøkende via chat og videosamtaler og skaffe kontaktinfo til besøkende som ønsker mer informasjon.

Plattformen for neste års digitale arrangement er betydelig utbedret siden sist. Vi kan by på mange spennende nyheter og funksjoner for økt interaksjon og flere live-aktiviteter. Denne gangen vil deler av messen være tilgjengelig i 3D format, og besøkende kan selv bytte mellom 2D og 3D versjon underveis i messebesøket. Elevene vil også få tilgang til sin egen planleggingsside som kan benyttes for både messebesøket og for utdannings- og karrierevalget.

Hva er inkludert i en digital stand?

Når du melder deg på som utstiller, får du en standard digital stand som inkluderer følgende elementer og funksjoner:

 • 1 kort presentasjonsfilm. Denne blir også blir inkludert i en filmkarusell som blir gjort tilgjengelig for alle besøkende. 
 • 1 linje for chat/videosamtale i kombinert løsning. 
 • Funksjon for registrering av interessenter sin kontaktinformasjon.
 • Informasjonstekst om deres studiested/organisasjon.
 • Deres logo og banner.
 • Opplisting av deres utdanninger / programmer med mulighet til å legge inn lenker til eget nettsted.
 • Mulighet til å legge inn vanlige spørsmål og svar. 
 • Linker til nedlastbart materiell (for eks. PDF-brosjyrer og kataloger). 
 • Deres kontaktinformasjon og lenker til sosiale medier.
 • Mulighet til å koble seg til relaterte utstillere (samarbeidspartnere)
 • Søkbarhet ut i fra interesse, utdanningsområde, geografi, kategori og alfabetisk tilordning.
 • Alt innholdet i den digitale messen bortsett fra live-funksjonene, vil være tilgjengelig for målgruppen også etter arrangementet.

Pris for standard digital stand: 14 900,- per region (eks. mva.).
(deltagelse med fysisk stand gir kostnadsfri digital stand i den samme regionen).

Illustrasjon av standard digital stand (klikk på bildet for å se større versjon)

Benytt samme innhold som sist

Hvis dere deltok som utstillere på de digitale utdanningsmessene i 2021, kan innholdet i den digitale standen deres bli overført til messene i 2022. Det vil likevel være nødvendig å redigere standen slik at den passer til den nye løsningen for neste år.

Ekstra innhold og funksjoner

Det er mulig å bestille et bredt utvalg av ekstra innhold til den digitale standen deres i 2022. Vi kan tilby flere nye funksjoner og annet innhold som vil gjøre standen deres mer innholdsrik og interaktiv:

Flere linjer for Chat / videosamtaler: 2900,- per stk./per landsdel (en til en samtaler)
En linje for chat / videosamtaler er inkludert i standard stand (i en ny kombinert løsning, ikke basert på Zoom). Dere kan bestille ekstra linjer hvis dere har behov for å besvare flere henvendelser samtidig (dere betaler for antall samtidige brukere).

Gruppesamtaler: 3900,- per landsdel
Dette er en ny funksjon hvor dere kan snakke med flere elever samtidig om spesifikke tema. Gruppesamtalene settes opp i et tidsskjema med utvalgte tider og tema som vil bli synlig på standen deres og i live-programmet for messen. De vil også være filtrerbare og søkbare. Tanken er at dette skal gi elevene en ny måte å ta kontakt med utstillerne på som kan virke mindre avskrekkende enn en til en samtaler.

Dere velger selv hvor lang hver samtale skal være, men vi anbefaler opptil 15 minutter. Dere bestiller og betaler for funksjonen og kan legge inn så mange gruppesamtaler dere vil i løpet av messedagen. Husk at dere bør ha samme innhold på formiddag og ettermiddag slik at alle besøkende får samme tilbud.

Live-webinar: 3900,- per stk./ per landsdel (innspilt/lagret: 4900,-).
Live-webinarene publiseres i live-programmet for messen og vil være filtrerbare og søkbare for elevene. Varighet: maks 15 minutter. Dere kan velge om live-webinarene skal spilles inn og lagres (og deretter bli tilgjengelige i det vanlige webinarprogrammet). Vi legger opp til samme live-program på formiddag og ettermiddag slik at utstillere får holde sine live-webinarer to ganger per dag. Dette for å sikre alle besøkende det samme tilbudet på messen.

Webinarer: 3900,- per stk./per landsdel
Dette er forhåndsinnspilte webinarer med varighet på maks 15 minutter. Disse publiseres i webinarprogrammet og på standen deres. Webinarene er også filtrerbare og søkbare for elevene.

Undersider (tidligere kanaler): 2900,- per stk./per landsdel
Dette er ekstra sider på standen som kan benyttes til å informere om spesifikke studieprogram, fagområder, yrkesområder, kurs, linjer og lignende. Undersidene navngis ut ifra utstillerkategori. Chat/videosamtale inngår ikke i undersidene men kan bestilles i tillegg.

Møtebooking: 4900,- per landsdel
Dette er en funksjon som gir besøkende muligheten til å avtale møter med utstillerne før, under eller etter messen. Dette vil fungere på samme måte som interessemelding; eleven sender sin interesse for å avtale et møte med utstilleren, som igjen responderer på dette og avtaler et møte via e-post med eleven. Dette kan være nyttig hvis eleven ønsker å snakke med utstilleren etter messens åpningstid, sammen med foreldrene sine for eksempel.

Ekstra filmer/videoklipp: 1400, – per stk./per landsdel
Dette er ekstra filmer som vil bli synlige på standen deres. Varighet: 1-3 minutter. Ved bestilling av et større antall ekstra filmer kan vi tilby rabatter. Ta kontakt for tilbud.

Egen profilfarge på standen: 2900,- per landsdel
Noen av funksjonene på standen kan profileres med deres egen profilfarge.

Alle priser er eks. mva. Ved bestilling av samme produkt i alle 6 regioner tilbys 50% rabatt. Dette forutsetter at dere deltar med digital stand i alle 6 regioner. 

Informasjon for bestilling av ekstra innhold til digital stand vil bli klart i løpet av høsten 2021.

Annonsering

Det vil være mulig å kjøpe banner- og annonseplasser flere steder i messeportalen. Dette vil gi dere som utstillere økt synlighet på messen og annonsen/banneret vil lenkes direkte til deres digitale stand.
Se eksempler på banner- og annonseplasser her (dette er svensk versjon av messen, den norske vil bli tilsvarende eller svært lik).

Banner på startsiden: 20 000,- per landsdel 
2 bannerplasser tilgjengelig på startsiden som rullerer mellom 10 annonsører totalt. Bannerne vil være synlige for alle besøkende, og i både 2D og 3D versjon.

Banner i messehallen: 7000,- per landsdel
2 bannerplasser tilgjengelig øverst i messehallen som rullerer mellom 10 annonsører totalt. Bannerne vil være synlige for alle besøkende, og i både 2D og 3D versjon.

Banner i live-programmet: 5000,- per landsdel
2 bannerplasser tilgjengelig øverst i live-programmet som rullerer mellom 10 annonsører totalt. Bannerne vil være synlige for alle som besøker live-programmet.

Banner i webinarprogrammet: 5000,- per landsdel
2 bannerplasser tilgjengelig øverst i webinarprogrammet som rullerer mellom 10 annonsører totalt. Bannerne vil være synlige for alle som besøker webinarprogrammet.

Annonseplass i messehallen: 5000,- per landsdel
10 annnonseplasser tilgjengelig.

Annonseplass i live-programmet: 4000,- per landsdel
10 annnonseplasser tilgjengelig.

Annonseplass i webinarprogrammet: 4000,- per landsdel
10 annnonseplasser tilgjengelig.

Rabattordning:
Ved bestilling av samme annonseprodukt i alle 6 regioner tilbys 50% rabatt. Dette forutsetter at dere deltar med digitale stand i alle 6 regioner.

Åpent hus / åpen dag

Det vil være mulig å benytte den digitale standen deres til et eget arrangement etter messen som for eksempel åpent hus/åpen dag. Arrangementet kan markedsføres på standen deres i løpet av messen, og ved bruk av bannerannonser i messeportalen. Vi kan tilby ulike løsninger for dette ut ifra behov og ønsker. Mer informasjon og priser vil bli tilgjengelig senere.

Ta gjerne kontakt med oss på info@tautdanning.no eller 73809750 hvis du har spørsmål eller ønsker mer info. Vi hjelper deg gjerne med å finne en løsning som passer for din organisasjon 😊 

Velg landsdel: