Info digital stand

Deltagelse med digital stand

Med digital stand har du mange muligheter til å kommunisere med målgruppen. Du bygger opp og bemanner standen din via utstillerportalen som du får tilgang til etter påmelding. Her kan du blant annet legge inn filmer og informasjonsmateriell, snakke med de besøkende via chat og videosamtaler og skaffe kontaktinfo til besøkende som ønsker mer informasjon.

Den digitale messeplattformen er betydelig utbedret siden sist. Vi kan by på mange spennende nyheter og funksjoner for økt interaksjon og flere live-aktiviteter. Denne gangen vil deler av messen være tilgjengelig i 3D format, og besøkende kan selv bytte mellom 2D og 3D versjon underveis i messebesøket. Elevene vil også få tilgang til sin egen Min side hvor de kan planlegge messebesøket og utdanningsvalget.

Filmkarusellen – en presentasjon av alle utstillere
Alle utstillere vil bli synlige i filmkarusellen som består av korte filmer fra alle som deltar på messen. Denne vil bli gjort tilgjengelig for besøkende på Startsiden og på elevenes Min side og Inspirasjonsside. Alle besøkende vil bli oppfordret til å se karusellen for å få en rask presentasjon av utstillerne på messen.

Hva er inkludert i en digital stand?

Når du melder deg på som utstiller, får du en standard digital stand som inkluderer følgende elementer og funksjoner:

 • 1 kort presentasjonsfilm på 1-3 minutter. Du kan bruke en kortere film til filmkarusellen som blir gjort tilgjengelig for alle besøkende på messen (anbefalt varighet: 20 sekunder). 
 • 1 bruker for chat/videosamtale i kombinert løsning. 
 • Funksjon for registrering av interessenter sin kontaktinformasjon.
 • Informasjonstekst om deres studiested/organisasjon.
 • Deres logo og banner.
 • Opplisting av deres utdanninger / programmer med mulighet til å legge inn lenker til eget nettsted.
 • Mulighet til å legge inn vanlige spørsmål og svar. 
 • Mulighet til å benytte funksjon for møtebooking
 • Linker til nedlastbart materiell (for eks. PDF-brosjyrer og kataloger). 
 • Deres kontaktinformasjon og lenker til sosiale medier.
 • Mulighet til å koble seg til relaterte utstillere (samarbeidspartnere)
 • Mulighet til å velge egen profilfarge på stand. 
 • Søkbarhet ut i fra interesse, utdanningsområde, geografi, kategori og alfabetisk tilordning.
 • Alt innholdet i den digitale messen bortsett fra live-funksjonene, vil være tilgjengelig for målgruppen også etter arrangementet.

Spesifikasjoner for innhold til standard digital stand finner du her

Pris for standard digital stand: 14 900,- per region (eks. mva.). 

Illustrasjon av standard digital stand (klikk på bildet for å se større versjon)

Benytt samme innhold som sist

Hvis dere deltok som utstillere på de digitale utdanningsmessene i 2021, vil innholdet i den digitale standen deres bli overført til messene i 2022. Det vil likevel være nødvendig å redigere standen slik at den passer til den nye løsningen for neste år.

Ekstra innhold og funksjoner

Det er mulig å bestille et bredt utvalg av ekstra innhold til den digitale standen deres i 2022. Vi kan tilby flere nye funksjoner og annet innhold som vil gjøre standen deres mer innholdsrik og interaktiv. Bestilling av ekstra innhold gjøres direkte i utstillerportalen. 

Se illustrasjon av stand med ekstra innhold og funksjoner her

Flere samtidige brukere for samtaler: 2900,- per stk./per landsdel 
En bruker for chat / videosamtaler er inkludert i standard stand (i en ny kombinert løsning). Dere kan bestille flere samtidige brukere hvis dere har behov for å besvare flere henvendelser samtidig.

Gruppesamtaler: 3900,- per landsdel (ubegrenset antall)
Dette er en ny funksjon hvor dere kan snakke med flere elever samtidig om spesifikke tema i videomøteform (inntil 20 elever samtidig). Gruppesamtalene settes opp i et tidsskjema med utvalgte tider og tema som vil bli synlig på standen deres og i liveprogrammet for messen. De vil også være filtrerbare og søkbare. Tanken er at dette skal gi elevene en ny måte å ta kontakt med utstillerne på som kan virke mindre avskrekkende enn en-til-en samtaler. Dere velger selv varigheten på hver samtale, men vi anbefaler opptil 15 minutter. Dere bestiller og betaler for funksjonen og kan legge inn så mange gruppesamtaler dere vil i løpet av messedagen. Husk at dere bør ha samme innhold på formiddag og ettermiddag slik at alle besøkende får samme tilbud.

Live webinar: 7 800,- per landsdel (ubegrenset antall)
Dette også en ny livefunksjon hvor dere kan holde en forelesning i videomøteform. Her er maks antall deltakere 100 stk. Deltakerne kan stille spørsmål i chatten, men kan ikke bruke mikrofon og/eller kamera. Live webinarene benytter det samme verktøyet som Gruppesamtalene men synliggjøres med Live-webinar rubrikken istedenfor. Disse vil bli synlig i liveprogrammet for messen og på standen deres.

Livesending/livestream: 3900,- per stk./ per landsdel (innspilt/lagret: 4900,-)
Her kan dere sende live fra deres YouTube kanal direkte på messen. Sendingene publiseres i live-programmet og vil være filtrerbare og søkbare for elevene. Varighet: maks 15 minutter. Dere kan velge om livesendingene skal spilles inn og lagres (og deretter bli tilgjengelige i webinarprogrammet). Vi legger opp til samme liveprogram på formiddag og ettermiddag slik at utstillerne bør ha samme livesendingen to ganger per dag. Dette for å sikre alle besøkende det samme tilbudet på messen.

Webinarer: 3900,- per stk./per landsdel
Dette er forhåndsinnspilte webinarer med varighet på maks 15 minutter. Disse publiseres i webinarprogrammet og på standen deres. Webinarene er også filtrerbare og søkbare for elevene. Webinarene vil være tilgengelige for besøkende ‘on demand’ og kan sees også etter messens åpningstid.

Undersider (tidligere kanaler): 2900,- per stk./per landsdel
Dette er ekstra sider på standen som kan benyttes til å informere om spesifikke studieprogram, fagområder, yrkesområder, kurs, linjer og lignende. Undersidene navngis ut ifra utstillerkategori. Chat/videosamtale inngår ikke i undersidene men kan bestilles i tillegg.

Ekstra filmer/filmklipp: 1400, – per stk./per landsdel
Dette er ekstra filmer som vil bli synlige på standen deres. Varighet: 1-3 minutter. Ved bestilling av et større antall ekstra filmer kan vi tilby rabatter. Ta kontakt for tilbud.

Lengre film i filmkarusellen: 30 sekunder: 4900,- per landsdel / 40 sekunder: 9900,- per landsdel.
Deres film som skal brukes i filmkarusellen vil bli synlig for publikum i 20 sekunder.  (elevene kan velge å gå til til neste film etter 10 sekunder). Det er mulig å kjøpe lengre varighet slik at filmen blir synlig for publikum i 30 eller 40 sekunder (elevene kan da gå til neste film etter henholdsvis 15 eller 20 sekunder).
(Alle priser er eks mva.)

Rabattordning:
Ved bestilling av samme innhold/funksjoner i alle 6 regioner tilbys 50% rabatt. Dette forutsetter at dere deltar med digitale stand i alle 6 regioner.

Annonsering

Det vil være mulig å kjøpe banner- og annonseplasser flere steder i messeportalen. Dette vil gi dere som utstillere økt synlighet på messen og annonsen/banneret vil lenkes direkte til deres digitale stand. Se eksempler på banner- og annonseplasser her

BESTILLING GJØRES HER

(Alle priser er eks mva.)

Banner på startsiden: 20 000,- per landsdel (format: 1848×420)
2 bannerplasser tilgjengelig på startsiden som rullerer mellom 10 annonsører totalt. Bannerne vil være synlige for alle besøkende, og i både 2D og 3D versjon.

Banner i messehallen: 7000,- per landsdel (format: 1848×420)
2 bannerplasser tilgjengelig øverst i messehallen som rullerer mellom 10 annonsører totalt. Bannerne vil være synlige for alle besøkende, og i både 2D og 3D versjon.

Banner i live-programmet: 5000,- per landsdel (format: 1848×420)
2 bannerplasser tilgjengelig øverst i live-programmet som rullerer mellom 10 annonsører totalt. Bannerne vil være synlige for alle som besøker live-programmet.

Banner i webinarprogrammet: 5000,- per landsdel (format: 1848×420)
2 bannerplasser tilgjengelig øverst i webinarprogrammet som rullerer mellom 10 annonsører totalt. Bannerne vil være synlige for alle som besøker webinarprogrammet.

Annonseplass i messehallen: 5000,- per landsdel (format:150×150)
10 annonseplasser tilgjengelig.

Annonseplass i live-programmet: 4000,- per landsdel (format:150×150)
10 annonseplasser tilgjengelig.

Annonseplass i webinarprogrammet: 4000,- per landsdel (format:150×150)
10 annonseplasser tilgjengelig.

Rabattordning:
Ved bestilling av samme annonseprodukt i alle 6 regioner tilbys 50% rabatt. Dette forutsetter at dere deltar med digitale stand i alle 6 regioner.

BESTILLING GJØRES HER

Åpent hus / åpen dag

Det vil være mulig å benytte den digitale standen deres til et eget arrangement etter messen som for eksempel åpent hus/åpen dag. Arrangementet kan markedsføres på standen deres i løpet av messen, og ved bruk av bannerannonser i messeportalen. Vi kan tilby ulike løsninger for dette ut ifra behov og ønsker. Mer informasjon og priser vil bli tilgjengelig senere.

Ta gjerne kontakt med oss på info@tautdanning.no eller 73809750 hvis du har spørsmål eller ønsker mer info. Vi hjelper deg gjerne med å finne en løsning som passer for din organisasjon 😊 

Velg landsdel: