Info digital stand

Landsdekkende digital messe:
2. november og 15. mars

Som utstiller på den landsdekkende digitale messen kan du komme i kontakt med studiesøkende ungdommer fra hele landet, som ikke har mulighet til å besøke en vanlig utdanningsmesse pga. reiseavstand eller andre årsaker.

Den digitale messeportalen vil også fungere som et hjelpemiddel og en ekstra informasjonskanal for elevene som skal besøke de fysiske messene (alle må registrere en digital bruker). I løpet av høsten 2022 vil alle påmeldte elever bli invitert til å delta på flere digitale Tema Events som kan hjelpe de i gang med utdanningsvalget. Utstillere som deltar med digital stand vil også bli søkbare på disse arrangementene.

Datoer og åpningstider for den digitale messen:

Onsdag 2. november (2022)
kl. 09.00 – 15.00

Onsdag 15. mars (2023)
kl. 12.00 – 18.00

Hva innebærer en digital stand?

Med digital stand har du mange muligheter til å kommunisere med målgruppen. Du bygger opp og bemanner standen din via utstillerportalen som du får tilgang til etter påmelding. Her kan du blant annet legge inn filmer og informasjonsmateriell, snakke med de besøkende via chat og videosamtaler og innhente kontaktinfo til interessenter. Du kan velge å bestille en komplett digital stand (14 900,-) som inkluderer en pakke med live funksjoner eller kun standard digital stand (4900,-) uten disse funksjonene. Ved påmelding til fysisk messe vil en standard digital stand være inkludert, kostnadsfritt.

Standard digital stand inkluderer følgende:

 • Deres logo og banner.
 • 1 kort presentasjonsfilm på 1-3 minutter. 
 • 1 miniwebinar på opptil 3 minutter (forhåndsinnspilt).
 • Infotekst om deres studiested/organisasjon.
 • Opplisting av deres utdanninger / programmer.
 • Mulighet til å legge inn vanlige spørsmål og svar. 
 • Linker til nedlastbart materiell (for eks. PDF-brosjyrer og kataloger). 
 • Deres kontaktinformasjon og lenker til sosiale medier.
 • Mulighet til å velge egen profilfarge på standen.
 • Søkbarhet ut i fra interesse, utdanningsområde, geografi, kategori og alfabetisk tilordning.
 • Leadsmanager (funksjon for registrering av kontaktinfo til interesserte elever)

Komplett digital stand inkluderer i tillegg følgende pakke med live funksjoner:

 • Chatfunksjon med 2 samtidige brukere og kombinert løsning for videosamtale.
 • Ubegrenset antall live møter/live webinarer (med selvvalgte innstillinger bruk av kamera / mikrofon, chatløsning, antall deltagere osv.) 
 • Se instrukser for chat og videomøter her
Eksempel på standard digital stand

Benytt samme innhold som sist

Hvis dere deltok som utstillere på de digitale utdanningsmessene i januar & februar 2022, kan den samme digitale standen og innholdet benyttes denne gangen. Dere kan likevel gjøre endringer og redigere standen slik at innholdet blir oppdatert og relevant.

Ekstra innhold og funksjoner

Det er mulig å bestille flere funksjoner og ekstra innhold til den digitale standen slik at den blir mer innholdsrik og interaktiv. Dette gjøres i utstillerportalen. Se illustrasjon av stand med ekstra innhold og funksjoner her

Flere samtidige brukere for samtaler: 2900,- per stk.
To brukere for chat / videosamtaler er inkludert Komplett digital stand. Dere kan bestille flere samtidige brukere ved behov.

Forhåndsinnspilte webinarer: 3900,- per stk.
Ett miniwebinar på opptil 3 minutter er inkludert i standard digital stand & Komplett digital stand. Flere webinarer kan bestilles i tillegg som kan ha en varighet på opptil 15 minutter. Disse publiseres i webinarprogrammet og på standen deres. Webinarene vil være tilgengelige for besøkende ‘on demand’ og kan sees også etter messens åpningstid.

Undersider: 2900,- per stk.
Dette er ekstra sider på standen som kan benyttes til å informere om spesifikke studieprogram, campuser, fagområder, yrkesområder, kurs, linjer og lignende. Undersidene har samme innhold som standard digital stand, og man kan velge å aktivere en egen chat på disse sidene.

Ekstra filmer/filmklipp: 1400, – per stk.
Dette er ekstra filmer som vil bli synlige på standen deres. Varighet: 1-3 minutter. Ved bestilling av et større antall ekstra filmer kan vi tilby rabatter. Ta kontakt for tilbud.

Ekstra innhold som bestilles vil bli synlig/aktivert på alle digitale arrangement 

Annonsering

Det vil være mulig å kjøpe banner- og annonseplasser flere steder i messeportalen. Dette vil gi dere som utstillere økt synlighet på messen og annonsen/banneret vil lenkes direkte til deres digitale stand.
Se eksempler på banner- og annonseplasser her

Banner på startsiden: 15 000,- (format: 1848×420) 2 bannerplasser tilgjengelig på startsiden som rullerer mellom maks 10 annonsører totalt.

Banner øverst i messehallen/utstilleroversikten: 20 000,- (format: 1848×420)
2 bannerplasser tilgjengelig som rullerer mellom maks 10 annonsører totalt.

Banner øverst i liveprogrammet: 15 000,- (format: 1848×420) 2 bannerplasser tilgjengelig som rullerer mellom maks 10 annonsører totalt.

Banner øverst  i webinarprogrammet: 15 000,- (format: 1848×420) 2 bannerplasser tilgjengelig som rullerer mellom maks 10 annonsører totalt. 

Annonseplass i messehallen: 10 000,- (format:150×150) 10 annonseplasser tilgjengelig.
Annonseplass i liveprogrammet: 10 000,- (format:150×150) 10 annonseplasser tilgjengelig.
Annonseplass i webinarprogrammet: 10 000,- (format:150×150) 10 annonseplasser tilgjengelig.

Prisene inkluderer annonsering på begge digitale messedatoer, samt synlighet på Tema Events i september. 

Åpent hus / Åpen dag & Karrieredager

Dere kan også benytte den digitale standen og innholdet på utdanningsmessen til å arrangere en egen Åpen dag /Åpent hus eller Karrieredager. Vi tilbyr praktiske pakkeløsninger som gjør det enkelt å gjenbruke standen og få et tilpasset digitalt arrangement med egen innloggingsside, lobby og registreringsfunksjon for besøkende. Les mer.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på info@tautdanning.no / 4775 8800