Nord-Norge

Utdanningsmessen Nord-Norge
7. – 8. februar / 10. – 11. februar 2022

Ved å delta på arrangementet kommer du i kontakt med et stort antall elever og ungdommer fra fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Felles for alle er at de ønsker mer informasjon om utdanning og karrieremuligheter. Denne gangen blir messen gjennomført som en hybridløsning – en kombinasjon av digital og fysisk messe som viderefører det beste fra begge typer arrangement.

Datoer og åpningstider:

Mandag 7. februar: 09.00 – 15.00
Tirsdag 8. februar: 09.00 – 15.00

Torsdag 10. februar: 09.00 – 15.00
Fredag 11. februar: 09.00 – 15.00

Med forbehold om endringer.

Deltagelse med digital stand

Deltagelse med digital stand er obligatorisk for alle som ønsker å være utstiller. Med digital stand har du mange muligheter til å kommunisere med målgruppen. Du bygger opp og bemanner standen via en digital utstillerportal som du får tilgang til etter påmelding. Her kan du blant annet legge inn filmer og informasjonsmateriell og snakke med de besøkende via chat og videosamtaler. Du får også god oversikt over utbytte av deltagelsen gjennom statistikk over de besøkendes aktiviteter og kontaktinformasjon til alle som registrerer seg og ønsker mer informasjon fra dere. Les mer om digital stand her.

Deltagelse med fysisk stand

Du kan velge å bestille fysisk stand i Bodø og/eller Tromsø. Med fysisk stand kan dere ha personlige samtaler med elevene som besøker messen, besvare spørsmål og tilby nyttig informasjon om deres studiested / organisasjon. Du kan også registrere kontaktinformasjon til interessenter. Les mer om fysisk stand her. 

Hybrid løsning – hvordan fungerer det?

Via utstillerportalen vil dere få full oversikt over statistikk og henvendelser fra publikum som besøker begge typer arrangement. Alle besøkende kan enkelt be om mer informasjon og legge igjen sin kontaktinformasjon på deres stand. Dette gjelder både når de deltar digitalt og fysisk. Utstillere vil derfor på en enkel måte få en relevant og god oversikt over responsen og kan følge opp alle henvendelser fra begge typer arrangement.

Fleksibelt og forutsigbart

Gjennom å delta digitalt vil dere på en kostnadseffektiv måte være tilgjengelig med deres informasjon og dekke en hel landsdel. Ønsker dere ekstra oppmerksomhet i landsdelen kan dere i tillegg delta med fysisk stand. Dersom regler og smittevern eller andre årsaker tilsier at man ikke kan gjennomføre fysiske arrangementer så er dere allerede på plass med en digital løsning. Dette sikrer at dere uansett kan nå ut med informasjon til målgruppen.

Besøk

Arrangementet er gratis og alle som ønsker mer informasjon om utdanning- og karrieremuligheter har anledning til å melde seg på. Vi inviterer alle skoler i Nordland, Troms og Finnmark. Elevene bli spesielt invitert i samarbeid med skolenes rådgivere. Andre besøksgrupper som inviteres spesielt inkluderer elever fra folkehøgskoler, studenter, vernepliktige, arbeidssøkende og andre som er opptatt av utdanning- og karrieremuligheter. 

Utstillere

Utstillere som deltar på messen er norske og utenlandske universitet og høgskoler, folkehøgskoler, private og offentlige institusjoner, organisasjoner, fagskoler, opplæringskontor, videregående skoler og bedrifter. 

PÅMELDING GJØRES HER

Praktisk informasjon om arrangementene:

Bodø: 7. – 8. februar
Messehall: Mørkvedhallen, Mørkvedlia Idrettspark, Steggveien, 8028 Bodø
Riggedag: søndag 6. februar fra kl. 14.00 – 18.00

Tromsø: 10. – 11. februar
Messehall: Tromsøhallen, Templarheimen, 9010 Tromsø
Riggedag: Onsdag 9. februar kl. 14.00 – 18.00

Standutstyr og tjenester
Standutstyr og eventuelle transporttjenester til arrangementet bestilles separat. Alle utstillere som bestiller fysisk stand vil få tilgang til et elektronisk bestillingssystem for standutstyr og tjenester i løpet av høsten 2021. Les mer om standutstyr her

Har dere spørsmål eller ønsker mer informasjon?

Vi bistår gjerne med å finne fram til en løsning som passer for dere. Ta kontakt med oss på e-post info@tautdanning.no eller telefon 73 80 97 50.

Velg landsdel: