Oslo

Oslo/Viken: 14. – 15. februar 2024

Messen i Oslo/Viken er den største utdanningsmessen i Norge. Som utstiller vil du møte utdannings- og arbeidssøkende ungdommer fra hele Østlandsområdet. Her kan du snakke direkte med målgruppen før de skal velge utdanning.

Hovedvekten av besøkende er fra den videregående skole og ungdomsskolen. Elevene blir spesielt invitert i samarbeid med skolenes rådgivere og tilbudt busstransport til messehallen. Messen besøkes også av elever fra folkehøgskoler, studenter, rådgivere, lærere, arbeidssøkende og andre som er opptatt av utdanning og karriere.

Messehall
NOVA Spektrum
Messeveien 8
2004 Lillestrøm
 
Åpningstider for publikum:
Onsdag 14. februar: 09.00 – 15.00
Torsdag 15. februar: 09.00 – 14.00
 
Riggedag for utstillere:

Tirsdag 13. februar

Vi tar forbehold om endringer. 

Standutstyr og tjenester

På utdanningsmessen er kun areal og standvegger inkludert i standleien. Standutstyr som strøm, belysning, møbler og tepper må bestilles i tillegg.
 
Alle utstillere får tilgang til et elektronisk bestillingssystem for alt av utstyr og tekniske tjenester. Her kan også transporttjenester bestilles. Les mer.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på info@tautdanning.no / 4775 8800