Utstillerinfo

Oslo/Viken

Oslo/Viken: 15. – 16. februar 2023

Messehall
Telenor Arena
Widerøeveien 1
1360 Fornebu

Riggedag for utstillere:
Tirsdag 14. februar: 14.00 – 18.00

Åpningstider for publikum:
Onsdag 15. februar: 09.00 – 15.00
Torsdag 16. februar: 09.00 – 15.00
(hallen åpner for utstillere 1 time før messestart dag 1, og en halvtime før messestart dag 2).

 
Standutstyr
På utdanningsmessen er kun areal og standvegger inkludert i standleien. Utstyr som strøm, belysning, møbler og tepper må bestilles i tillegg. Standutstyr og tekniske tjenester bestilles her.
OBS! sjekk om du har bestilt en standard utstyrspakke på forhånd da dette var mulig å bestille i påmeldingsskjemaet.
 
Registrering av standpersonell
Alle utstillere / personale som skal stå på stand må forhåndsregistrere seg før messen. Ved registrering blir en SMS med lenke til unik QR-kode tilsendt. Denne koden skannes ved inngangen/messekontoret når du ankommer messen der din utstillerinformasjon skrives ut og festes på adgangskortet. Registrering gjøres her.
 
Transport og varemottak
Eget utstyr som skal brukes på stand kan sendes til vårt lager før messen. Vi sørger for at utstyret blir transportert til messen og levert på deres stand til riggedagen. Hallen ønsker ikke å motta varer direkte dit i forkant av messen, så all transport må meldes fra til oss. Frist for når varer må være ankommet vårt lager: 29. januar
 
Adresse til lageret:
Hernes AS
Sutterøygata 16
7502 Stjørdal
 
Parkering ved hallen
Avgiftsparkering rett ved hallen. 
 
Mat og drikke under messen
Levering av lunsj på stand kan forhåndsbestilles i skjemaet for utstyr og tjenester.
Muligheter for kjøp av mat og drikke i kafé/kiosk i hallen.
Eget pauserom for utstillere med gratis kaffe og te ved messekontoret. 
 
Musikk og støynivå på stand
Vennligst ta hensyn til andre utstillere og besøkende ved bruk av lyd / musikk på stand. Vær oppmerksom på at hvis lyd og bruken av musikk blir forstyrrende for andre, vil dere bli bedt om å dempe eller slå av lyd/musikk.

Søppelhåndtering
Vennligst benytt containere på utsiden av hallen til kaste emballasje og annet søppel. Alle utstillere må fjerne sitt eget søppel etter messeslutt.

Sikkerhet
Det er 16 års aldersgrense i hallen under opprigg og nedrigg (av hensyn til personsikkerhet i forbindelse med farlige maskiner og utstyr i hallen). Messehallen blir avlåst etter hver dag, men utstyr oppbevares på eget ansvar.

Nedrigg
Nedrigg skjer umiddelbart etter messeslutt. Det er ikke mulig å demontere stand før messen er over. Av hensyn til de besøkende er det viktig å ikke starte nedrigging tidligere. Det er ikke mulig å sette igjen utstyr / materiell til neste dag. Husk å fjerne all tape osv. fra standveggene.

Tenk miljø!
Vi oppfordrer alle utstillere til å tenke miljø ved planlegging av materiell som skal benyttes og deles ut på messene. Vi anbefaler minst mulig plast, og mest mulig gjenvinnbart materiell. Vi oppfordrer også til å begrense utdeling av brosjyrer og give aways der det er mulig. Dette bidrar til å redusere avfallsmengden på messene, og er bedre for miljøet!

Teknisk arrangør
MESSESELSKAPET AS
Dronningensgate 12, 3. etasje,
7011 Trondheim
www.messeselskapet.no
info@messeselskapet.no