Utstillerinfo

Sandefjord

Sandefjord: 16. – 17. januar 2025

Messehall
Sandefjord videregående skole
Idrettsbygg J
Krokemoveien 2-4
3214 Sandefjord

Riggedag for utstillere:
Onsdag 15. januar: 14.00 – 18.00

Åpningstider for publikum:
Torsdag 16. januar kl. 09.00 – 14.00
Fredag 17. januar: kl. 09.00 – 14.00
(hallen åpner for utstillere 1 time før messestart dag 1, og en halvtime før messestart dag 2).

Parkering ved hallen
Det er lite parkering ved hallen, men større muligheter for parkeringsplasser 8-10 min gange fra hallen (avgiftsparkering). 

 
Mat og drikke under messen
Levering av lunsj på stand kan forhåndsbestilles i bestillingsskjemaet for standutstyr og tjenester. Muligheter for kjøp av mat og drikke i kantina ved Sandefjord VGS. Eget pauserom for utstillere med gratis kaffe og te ved messekontoret. 
 
Musikk og støynivå på stand
Vennligst ta hensyn til andre utstillere og besøkende ved bruk av lyd / musikk på stand. Vær oppmerksom på at hvis lyd og bruken av musikk blir forstyrrende for andre, vil dere bli bedt om å dempe eller slå av lyd/musikk.

Mat og servering på stand
Det er ikke mulig å steke/tilberede mat på stand, og heller ikke lov med popcornmaskin eller lignende som fører til mye forsøpling.

Søppelhåndtering
Vennligst benytt containere på utsiden av hallen til kaste emballasje og annet søppel. Alle utstillere må fjerne sitt eget søppel etter messeslutt.

Sikkerhet
Det er 16 års aldersgrense i hallen under opprigg og nedrigg (av hensyn til personsikkerhet i forbindelse med farlige maskiner og utstyr i hallen). Messehallen blir avlåst etter hver dag, men utstyr oppbevares på eget ansvar.

Nedrigg
Nedrigg skjer umiddelbart etter messeslutt. Det er ikke mulig å demontere stand før messen er over. Av hensyn til de besøkende er det viktig å ikke starte nedrigging tidligere. Det er ikke mulig å sette igjen utstyr / materiell til neste dag. Husk å fjerne all tape osv. fra standveggene.

Tenk miljø!
Vi oppfordrer alle utstillere til å tenke miljø ved planlegging av materiell som skal benyttes og deles ut på messene. Vi anbefaler minst mulig plast, og mest mulig gjenvinnbart materiell. Vi oppfordrer også til å begrense utdeling av brosjyrer og give aways der det er mulig. Dette bidrar til å redusere avfallsmengden på messene, og er bedre for miljøet!

Teknisk arrangør
MESSESELSKAPET AS
Dronningensgate 12, 3. etasje,
7011 Trondheim
www.messeselskapet.no
info@messeselskapet.no