Utstillerinfo

Stavanger

Stavanger: 17. – 18. januar 2024

Messehall
Stavanger Forum
Gunnar Warebergs gate 13
4021 Stavanger

Riggedag for utstillere:
Tirsdag 16. januar: 14.00 – 18.00
 
Åpningstider for publikum:
Onsdag 17. januar: 09.00 – 14.00
Torsdag 18. januar: 09.00 – 14.00
(hallen åpner for utstillere 1 time før messestart dag 1, og en halvtime før messestart dag 2).
 
Parkering
Parkering under den ene ishallen (P-siddis) og på P-Forum ved Thon Hotell. 
 
Mat og drikke under messen
Levering av lunsj på stand kan forhåndsbestilles i skjemaet for utstyr og tjenester. Muligheter for kjøp av mat og drikke i kafé/kiosk i hallen. Eget pauserom for utstillere med gratis kaffe og te ved messekontoret. 
 
Musikk og støynivå på stand
Vennligst ta hensyn til andre utstillere og besøkende ved bruk av lyd / musikk på stand. Vær oppmerksom på at hvis lyd og bruken av musikk blir forstyrrende for andre, vil dere bli bedt om å dempe eller slå av lyd/musikk.
 
Søppelhåndtering
Vennligst benytt containere på utsiden av hallen til kaste emballasje og annet søppel. Alle utstillere må fjerne sitt eget søppel etter messeslutt.

Sikkerhet
Det er 16 års aldersgrense i hallen under opprigg og nedrigg (av hensyn til personsikkerhet i forbindelse med farlige maskiner og utstyr i hallen). Messehallen blir avlåst etter hver dag, men utstyr oppbevares på eget ansvar.

Nedrigg
Nedrigg skjer umiddelbart etter messeslutt. Det er ikke mulig å demontere stand før messen er over. Av hensyn til de besøkende er det viktig å ikke starte nedrigging tidligere. Det er ikke mulig å sette igjen utstyr / materiell til neste dag. Husk å fjerne all tape osv. fra standveggene.

Tenk miljø!
Vi oppfordrer alle utstillere til å tenke miljø ved planlegging av materiell som skal benyttes og deles ut på messene. Vi anbefaler minst mulig plast, og mest mulig gjenvinnbart materiell. Vi oppfordrer også til å begrense utdeling av brosjyrer og give aways der det er mulig. Dette bidrar til å redusere avfallsmengden på messene, og er bedre for miljøet!

Teknisk arrangør
MESSESELSKAPET AS
Dronningensgate 12, 3. etasje,
7011 Trondheim
www.messeselskapet.no
info@messeselskapet.no