Vest-Norge

Utdanningsmessen Vest-Norge
24. – 25. / 26. – 27. januar 2022

Ved å delta på arrangementet kommer du i kontakt med et stort antall elever og ungdommer fra fylkene Vestland og Rogaland. Felles for alle er at de ønsker mer informasjon om utdanning og karrieremuligheter. Denne gangen blir messen gjennomført digitalt. 

Datoer og åpningstider:

Mandag 24. januar: 09.00 – 15.00
Tirsdag 25. januar: 09.00 – 15.00

Onsdag 26. januar: 09.00 – 15.00
Torsdag 27. januar: 09.00 – 15.00

Med forbehold om endringer.

Deltagelse med digital stand

Deltagelse med digital stand er obligatorisk for alle som ønsker å være utstiller. Med digital stand har dere mange muligheter til å kommunisere med målgruppen. Dere bygger opp og bemanner standen via en digital utstillerportal som dere får tilgang til etter påmelding. Her kan dere blant annet legge inn filmer og informasjonsmateriell og snakke med de besøkende via chat og videosamtaler. Dere får også god oversikt over utbytte av deltagelsen gjennom statistikk over de besøkendes aktiviteter og kontaktinformasjon til alle som registrerer seg og ønsker mer informasjon fra dere. Les mer om digital stand her.

Besøk

Arrangementet er gratis og alle som ønsker mer informasjon om utdanning- og karrieremuligheter har anledning til å melde seg på. Vi inviterer alle skoler i fylkene Rogaland og Vestland. Elevene bli spesielt invitert i samarbeid med skolenes rådgivere. Andre besøksgrupper som inviteres spesielt inkluderer elever fra folkehøgskoler, studenter, vernepliktige, arbeidssøkende og andre som er opptatt av utdanning- og karrieremuligheter. 

Utstillere

Utstillere som deltar på messen er norske og utenlandske universitet og høgskoler, folkehøgskoler, private og offentlige institusjoner, organisasjoner, fagskoler, opplæringskontor, videregående skoler og bedrifter. 

PÅMELDING GJØRES HER

Har dere spørsmål eller ønsker mer informasjon?

Vi bistår gjerne med å finne fram til en løsning som passer for dere. Ta kontakt med oss på e-post info@tautdanning.no eller telefon 73 80 97 50.

Velg landsdel: