HjemVeien til høyere utd...

Veien til høyere utdanning

Tekst: Trygve Norum-Lunås

Hvor går veien etter videregående skole? Stiene ut i utdanningsverdenen er mange. For å gjøre det lettere for deg har vi laget en oversikt over mulighetene du har for videre utdanning.

Etter endt videregående skole er det mange som sikter seg inn på videre studier. Mulighetene er mange og varierte: Fra universiteter og høyskoler til fagskoler, nettstudier og folkehøgskoler – enten i Norge eller i utlandet. Her er en kort innføring i de ulike mulighetene som finnes innen videre utdanning og hva de innebærer.

Universiteter og høyskoler: Teori og praksis

I nyere tid har det vært stadige sammenslåinger av institusjoner innen høyere utdanning. Foruten å senke antallet utdanningsinstitusjoner har sammenslåingene også minket forskjellene mellom universiteter og høyskoler.

Tradisjonelt sett har høyskoler fokusert på å utdanne studenter til et spesifikt yrke mens universitetene har tatt for seg forskning og vitenskap i bredere forstand. Med tiden har mange høyskoler blitt utvidet både fysisk og faglig sett og i dag foregår det mye forskning også ved norske høyskoler, som i de fleste tilfeller tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå.

Universiteter og høyskoler: Hverdagen som student

Som student er det noen vesentlige forskjeller som gjør seg gjeldende. Ved et universitet er det i større grad opp til deg selv hvordan du legger opp studiehverdagen. Forelesninger, som ofte foregår i store forsamlinger, har som regel ikke oppmøteplikt, og foruten seminarer og enkelte obligatoriske innleveringer i løpet av semesteret må du selv legge en plan for å komme deg igjennom pensum og være klar til eksamen.

Ved høyskoler er klasseromsundervisning som man kjenner fra grunnskolen mer utbredt, og regelmessig oppmøte er vanligvis et krav. Mindre grupper og klasser kan gi tettere kontakt med læreren og hyppigere oppgaver og innleveringer sørger for at studentene følger en felles fremgang i pensum. Høyskolenes tradisjonelle fokus på tilegnelse av praktiske ferdigheter står fremdeles sentralt, og praksisperioder er vanlig i mange utdanninger.

Les mer om høyere utdanning og opptakskravene til universiteter og høyskoler på Utdanning.no.

LES OGSÅ: 5 råd til valg av utdanning

Private skoler

Det er også et stort antall private skoler i Norge som tilbyr et bredt spekter av utdanninger. Foruten kostnaden i form av skolepenger, er det en vesentlig praktisk forskjell når det kommer til søknadsprosessen til private skoler. Mens søknadene til offentlige institusjoner går gjennom Samordna opptak og har felles frister, har private skoler gjerne sine egne søknadsprosesser. Søknader må som regel sendes direkte til skolen og søknadsfristene kan variere – ofte er det ingen frist, men såkalt rullerende opptak, som vil si førstemann-til-mølla.

Nettstudier: Studer når og hvor du vil

Fremveksten av nettstudier har gitt en ny dimensjon til studielivet. De som tidligere var hindret av at timeplanen kolliderte med arbeidstiden eller at avstanden til studiestedet var for stor kan nå studere når det passer og fra hvor som helst.

Gjennom Massive open online courses (MOOCs) åpnes det også for at studenter over hele verden kan delta i kurs ved universiteter på andre siden av kloden – helt gratis.

Tilbudet av nettstudier her til lands øker stadig, og en lang rekke høyskoler og universiteter tilbyr kurs og/eller utdanninger over internett. Et enkelt nettsøk vil gi deg et hav av tilbud å velge i.

Folkehøgskoler: Et alternativt friår

Ved folkehøgskoler settes utdanning og læring ofte i en spennende, leken og sosial kontekst. Mange velger å ta et år på folkehøgskole etter videregående skole og ser på det som et alternativ til et friår.

Ulike linjer har ulikt fokus, og det finnes et stort spekter å velge mellom – i alt fra idrett og friluftsliv til gaming og rollespill.

Folkehøgskoler er private og koster penger å gå på. Søknader må sendes direkte til skolene.

Les mer og se en oversikt over alle folkehøgskoler på Folkehøgskole.no

Utveksling: Å studere i utlandet

Å studere utenlands er en mulighet enten du vil studere ved et universitet, en høyskole, fagskole eller folkehøgskole. Flere folkehøgskoler har linjer som er tilrettelagte for et utenlandsopphold, og andre høyere utdanningsinstitusjoner har som regel avtaler med utenlandske skoler som gjør det enkelt å reise på utveksling.

Selv om det legges godt til rette for å studere utenlands, anbefales det å begynne planleggingen i god tid før avreise – gjerne så lenge som et år i forkant. Det er mye som skal på plass – blant annet må fagene du tar godkjennes for å kunne bli en del av den norske graden din.

Du kan lese mer om utenlandsstudier på nettsidene til ANSA, Utdanningiverden og Utdanning.no.

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: