Vet du ikke hva du vil bli?

Tekst og bilder: Bilder Nordic School of Photography

Prøv dine visuelle evner og få et kreativt tilskudd på CV’en med et halvt til to år ved Nordens største fotoskole i Oslo!

Om tanken på struktur, faste arbeidsoppgaver og rutiner ikke er noe for deg, så finnes det gode grunner til å velge annerledes. Om du tar en fotoutdanning ved Bilder Nordic så utvikler du avanserte kreative evner og du lærer det visuelle språket som dominerer alle kanaler i dag.

bilder-nordic3Steve Jobs (grunnleggeren av Apple, verdens mest verdifulle selskap) var en forkjemper for menneskets kreativitet og unike evne til å trekke erfaringer på tvers av fagfelt. I 2010 ble det publisert en forskningsrapport fra tre elite-universiteter hvor tre professorer hadde dybdeintervjuet 25 av verdens dyktigste innovatører og sammenlignet dem med 4.000 «vanlige» ledere. Resultatet var at de oppførte seg markant annerledes på fem punkter i forhold til det store utvalget; De var bedre til å assosiere, de stilte flere spørsmål, de observerte, de eksperimenterte og de nettverket.Å studere fotografi ved Bilder Nordic er avansert kreativitet og prosjektarbeid hvor du vil lære å bruke assosiasjonsteknikker, dialog, eksperimentering og nettverk som kreative verktøy.

I siste skoleår ved Toårig Fotografutdanning hos Bilder Nordic vil alt dreie seg om avansert kreativitet, evnen til å forfølge en impuls eller intuisjon, utvikle intuitive tanker til kraftfulle idéer, konseptualisere disse, for å planlegge og gjennomføre åtte større foto- og videoprosjekter. Prosjektene utvikles og drives frem i dialog med klassen din og under nær veiledning fra ledende profesjonelle fotografer.

Å være nysgjerrig, å stille de gode spørsmålene, observere handlinger, eksperimentere med løsninger og utvikle et nettverk er helt sentralt i alle våre prosjekter

bilder-nordicSom fotograf er jobben din hele tiden å skape, ofte under begrensede rammer og vanskelige forhold. Dersom du senere vil forfølge videre studier og andre yrkesretninger, vil disse egenskapene være mye verdt. Du vil få en utviklet evne til å være skapende og du vil bedre anvende høyre og venstre hjernehalvdel bevisst i tankeprosesser.

“At jeg har en fin kombinasjon av å være logisk og kreativ er tilbakemeldingen jeg har fått hele veien. Det gir meg nok en utstrakt evne til å tenke utenfor boksen.” – Andreas Jul Rusjø, konsernsjef for AF-Gruppen og årets ledertalent 2013.

Andreas er noe så uvanlig som toppsjef og kunstmaler. Bildene kjennetegnes som fargerike og abstrakte, og gjerne store formater. Nettopp den kreative siden har han også fordel av i næringslivet, mener han selv.

bilder-nordic2«Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.» – Steve Jobs

Ved Bilder Nordic School of Photography kan du velge mellom tre offentlig godkjente fagskolestudier, fra ett semester til to år i varighet, både heltid og deltid.

Skolen ble grunnlagt i 2005 og regnes i dag som Nordens største fotoskole, med rundt 150 aktive studenter til enhver tid og mer enn 40 fotografer tilknyttet skolen som lærekrefter.

I løpet av snart ti år har Bilder Nordic utviklet seg til å bli en betydelig aktør i norsk fotomiljø, med et internasjonalt renommé, takket være engasjerte studenter, lærere og et sterkt nettverk av fotografer, bilderedaktører og andre bransjeaktører som er involvert i skolen. Nylig har vi også startet et samarbeid med School of Visual Arts i New York, som regnes som en av USAs sterkeste fotoskoler, hvor våre studenter har mulighet til å bygge på til en bachelorgrad.

 

Les mer på bildernordic.no

bilder-nordic