HjemViktig å være til st...

Viktig å være til stede på messene

Velg Skog deltar på utdanningsmessene hvert år for å spre budskapet om høyere skogfagstudier. De mener at det er svært viktig å være til stede for å møte videregående elever som lurer på hva de skal bli.

Det er dessverre altfor mange videregående elever som ikke kjenner til den fantastiske muligheten skogfagstudier gir, bredden av mulige jobbtilbud både i privat skognæring og offentlig forvaltning. Dette forteller Kristin Slyngstad, daglig leder i Velg skog.

Vi forteller elevene om de spennende skogfagstudiene på NMBU, Ås og ved HINN Evenstad, Innlandet samt at Nord Universitet starter skogfagstudier fra høsten 2025. De har nærmest jobbgaranti også etter bare bachelor, de kan jobbe som skogbruksleder, skogbruksrådgiver i en kommune eller mange andre stillinger som finnes beskrevet på: www.velgskog.no

Med en skogfagutdannelse jobber du i et godt arbeidsmiljø og har en fleksibel jobbhverdag, mange kan legge opp dagen sin selv og er ofte ute i naturen. Vi forteller videre at på grunn av stort generasjonsskifte i skognæringen og det grønne skiftet har vi altfor få som tar høyere skogfagstudier, alle får seg derfor jobb.

Kristin mener at det er svært viktig for Velg Skog å være til stede på utdanningsmessene for å møte videregående elever som lurer på hva de skal studere og hva de vil bli. De fleste blir overrasket over å høre om bredden av jobbmuligheter om du tar høyere skogfagstudier.

Vil du også delta som utstiller på utdanningsmessene i 2025?

Påmelding gjøres her, eller ta kontakt med oss hvis du lurer på noe: info@tautdanning.no

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: