Utdanningsmessene virker!

Årets publikumsundersøkelse viser at 9 av 10 mener at besøket på utdanningsmessen kan påvirke deres valg av utdanning eller studiested.

Over 8000 besøkende besvarte Norfaktas publikumsundersøkelse på utdanningsmessene i 2018, og konklusjonen deres er klar: Ikke bare har messene innvirkning på utdanning og karrierevalg – de er også elevenes favoritt blant veiledningstiltakene!

På utdanningsmessene ble de besøkende bedt om å velge mellom fire ulike veiledningstiltak med hensyn til hva de ønsket seg dersom de kun fikk velge ett. Resultatene viser at klart flest vil velge Besøk på utdanningsmesse. Deretter følger Besøk på universitet / høgskole og Personlig samtale med rådgiver. Lavest oppslutning fikk Besøk av utdanningsinstitusjoner på skolenUtdanningsmessene er elevenes favoritt-tiltak!

Norfaktas undersøkelse viser videre at mer enn 9 av 10 tror at besøk på en utdanningsmesse kan påvirke deres valg av utdanning eller studiested. Hele 96 % av respondentene vil anbefale andre å delta på neste års messe. Mer enn 9 av 10 besøkende mener at de fikk dekket sitt informasjonsbehov på messen.
Les hele rapporten her.

Vil du besøke messen med dine elever? Ta kontakt for mer informasjon:

Hanne@tautdanning.no 
Tlf: 73 80 97 40

Tone@tautdanning.no
Tlf: 73 80 97 43