Bli utstiller på utdanningsmessene!

Fremtiden er hybrid – delta som utstiller på Utdanning & Karriere 2022

I 2022 blir utdanningsmessene gjennomført som en hybridløsning – en kombinasjon av digitale og fysiske messer som viderefører det beste fra begge typer arrangement. Dette gir dere som utstillere enda bedre muligheter til å komme i kontakt med deres målgruppe. Les mer

Velg landsdel:

Møt målgruppen din på utdanningsmesser i de store byene

På utdanningsmessene møter du publikum ansikt til ansikt, og får direkte kontakt med et stort antall studiesøkende ungdom. Messene arrangeres i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondhei...

Utdanningsmessene påvirker elevenes utdannings- og karrierevalg...

Mellom 6000 og 9000 besøkende svarer på publikumsundersøkelsen på utdanningsmessene hvert år, og konklusjonen deres er klar: Utdanningsmessen kan påvirke valgene de tar og de vil ...

Rådgiverne vil la elevene delta på utdanningsmessen

Rådgivernes tilbakemeldinger etter utdanningsmessene i 2020 og 2021 viser at messene er ansett som et nyttig veiledningstiltak for elevene.  Etter de fysisk...

– Utdanningsmessene bør prioriteres

Elevorganisasjonen og Rådgiverforum Norge mener at skolene bør tilrettelegge for at elevene får besøke sin lokale utdanningsmesse, og oppfordrer utdanningsinstitusjoner til å være...

Vil du snakke direkte med rådgivere fra hele landet?

Det har vært massiv interesse for Landskurset denne gangen, og arrangementet er nå fullbooket. Påmeldingen er stengt, og åpner igjen i august hvis det blir mulig med flere utstill...

Rådgiverforum Norge anbefaler de digitale utdanningsmessene

Rådgiverforum Norge støtter beslutningen om å gjennomføre utdanningsmessene digitalt i 2021. De mener sikkerheten for elever og ansatte må gå foran, selv om de ser på fysisk messe...

– Jeg synes det er veldig fint med et tilbud som utdannin...

Utdanningsmessene 2020: årets vinnere er trukket. Vinnerne er trukket fra vår Facebook-konkurranse, spørreundersøkelsen og Quizen på messene. Alle tre har mottatt et gavekort ...

«Har bare positive inntrykk fra denne messen»

JYSK Norge deltok som utstiller på utdanningsmessen i Oslo spektrum for første gang i 2020. Dette var en meget positiv opplevelse for bedriften og de møtte mange interesserte ungd...

– Utdanningsmessene bør prioriteres

Elevorganisasjonen og Rådgiverforum Norge mener at skolene bør tilrettelegge for at elevene får besøke sin lokale utdanningsmesse, og oppfordrer utdanningsinstitusjoner til å være...

Rådgiverne mener utdanningsmessen er nyttig

97% av rådgiverne mener at utdanningsmessen er et nyttig veiledningstiltak for elevene. Dette viser tilbakemeldingene fra 105 rådgivere som besøkte årets utdanningsmesser. Und...

Velg landsdel: