Hjem– Utdanningsmessene ...

– Utdanningsmessene bør prioriteres

Elevorganisasjonen og Rådgiverforum Norge mener at skolene bør tilrettelegge for at elevene får besøke sin lokale utdanningsmesse, og oppfordrer utdanningsinstitusjoner til å være til stede med informasjon til elevene.

Viktigheten av personlige møter
På utdanningsmessene Utdanning & Karriere får elevene snakke direkte med representanter fra et stort antall utdanningsinstitusjoner, og publikumsundersøkelsen med over 8700 respondenter viser at messene er elevenes foretrukne veiledningstiltak. Elevorganisasjonen og Rådgiverforum Norge mener at messene er et viktig tilbud for ungdom som skal velge utdanning:

– Vi ser at det i en digital hverdag er viktig med møter ansikt til ansikt slik at en kan få stille sine egne spørsmål, en til en, ved viktige avgjørelser i livet. Institusjoner som ønsker å respektere elevenes ønsker og behov bør derfor være til stede på de arenaene elevene foretrekker i forhold til studieveiledning.

Rådgiverforum Norge anbefaler også digitale utdanningsmesser
Rådgiverforum støttet også beslutningen om å gjennomføre digitale utdanningsmesser i 2021, og anbefalte skolene å bruke tilbudet i sin karriereveiledning til elevene.

– Etter å ha gått gjennom opplegget med arrangøren og kommet med innspill til gjennomføringen, tror Rådgiverforum at en slik messe vil være et meget godt tilbud til elevene. Vi er særlig opptatt av at messen tar sikte på å informere om det totale karriere-tilbudet. På enkelte områder vil aldri en digital messe kunne erstatte en fysisk i forhold til for eksempel samtaler ansikt til ansikt. På andre områder har digitale messer, noen fortrinn som vi mener arrangøren har evnet å utnytte. Vi mener derfor at det digitale opplegget vi har fått skissert vil kunne fungere meget godt. Les mer

Elevene vil ha informasjon om det totale utdanningstilbudet
Interesseundersøkelsen fra 2018, med svar fra 40 000 elever i videregående skole, viser at hele 91 % ønsker informasjon om mer enn universitetsutdanning i Norge. Rådgiverforum Norge og Elevorganisasjonen er enige i at elevene bør presenteres et bredt spekter av utdannings- og karrieremuligheter:

– Vi har sterke ønsker om at messen skal oppfylle sin intensjon om å gi flest mulig elever god informasjon om det totale utdanningstilbudet. Da er det viktig at sentrale aktører velger å delta på arrangementet, slik at elevene kan få anledning til å stille spørsmål også om deres tilbud. Dette gjelder selv om en i utgangspunktet har tilstrekkelig med søkere til sin utdanning.

Møt elevene på utdanningsmessene
Som utstiller på Utdanning & Karriere er din organisasjon synlig for et stort antall ungdommer, og kan bidra med nyttig informasjon og svare på spørsmål før de skal velge utdanning.

Påmeldingsskjema her
All informasjon for utstillere her

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss!
E-post: info@tautdanning.no
Telefon: 73 80 97 65

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: