HjemRådgiverforum Norge ...

Rådgiverforum Norge anbefaler de digitale utdanningsmessene

Rådgiverforum Norge støtter beslutningen om å gjennomføre utdanningsmessene digitalt i 2021. De mener sikkerheten for elever og ansatte må gå foran, selv om de ser på fysisk messe som en viktig del av karriereplanleggingen.

Leder i Rådgiverforum Norge har blitt informert om planleggingen av og innholdet i den digitale messen. I et brev fra leder Liv Hofgaard gir hun på vegne av forumet, uttrykk for deres synspunkter og vurderinger av den digitale messen;

– Arrangøren har i samarbeide med Sveriges utdanningsmesse klart å lage en god plattform for gjennomføring av en digital utdanningsmesse.

– Etter å ha gått gjennom opplegget med arrangøren og kommet med innspill til gjennomføringen, tror Rådgiverforum at en slik messe vil være et meget godt tilbud til elevene. Vi er særlig opptatt av at messen tar sikte på å informere om det totale karriere-tilbudet. På enkelte områder vil aldri en digital messe kunne erstatte en fysisk i forhold til for eksempel samtaler ansikt til ansikt. På andre områder har digitale messer, noen fortrinn som vi mener arrangøren har evnet å utnytte.

– Vi mener derfor at det digitale opplegget vi har fått skissert vil kunne fungere meget godt. Forutsetningen er at skolene tar messebesøk seriøst og følger det opplegget som skisseres. Det innebærer skolene tar ansvar for at elevene gjør en del forarbeide, som uansett vil være nyttig for dem i karriereplanleggingen. Selv om det er vanskelig å erstatte «ansikt til ansikt»- samtalen elevene kunne ha med veilederne på de ulike standene, gir en digital messe en del nye og interessante muligheter, samt noen klare fordeler.

Her er innspillene til den digitale messen, Rådgiverforum Norge ønsker å trekke frem:

  • Skolene vil bruke mindre tid på messebesøket enn på en konvensjonell messe.
  • Messebesøket kan om ønskelig foregå i en kontrollert klassesituasjon fra den enkelte elev sin pc eller nettbrett.
  • Utfordringer i forhold til reiseavstand vil bli eliminert, noe som gjør at elever over hele landet får den samme muligheten til å besøke messen
  • Elevene vil gjennom det skisserte opplegget kunne bruke tiden sin svært effektivt uten å bruke tid på køvandring, slik som på en konvensjonell messe.
  • Elevene vil i etterkant av besøket få en oversikt på sin egen side hvor de vil finne relevant informasjon som kontaktinformasjon, linker og favoritter. Denne siden har de tilgang til også etter messebesøket.
  • Lærer og rådgivere får i etterkant informasjon om elevens bruk av messen og kan dermed kvalitetssikre at den blir brukt som tiltenkt.

– Rådgiverforum Norge anbefaler derfor skolene å slutte opp om messen, og følge det opplegget som arrangøren skisserer som en del av sin karriereveiledning.

Les: Brev fra Rådgiverforum Norge (PDF).

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: