Trondheim

HjemTrondheim

Velkommen til utdanningsmessen i
Trondheim 2025

Utdanning & Karriere er den største utdanningsmessen som arrangeres årlig i Trondheim. Her samles et stort antall utstillere fra både inn- og utland, for å presentere sine tilbud og møte ungdommer fra hele regionen før de skal ta sitt karrierevalg. Arrangementet byr på en unik mulighet til å utforske et bredt spekter av utdannings- og yrkesmuligheter, alt samlet på ett sted.

Hvem besøker messen?
Vi inviterer elever fra alle videregående skoler i regionen, samt elever fra ungdomsskoler, folkehøgskoler og andre unge voksne som er interessert i videre utdanning og karriere. Forhåndspåmeldte skolegrupper får tilbud om busstransport og egen oppfølging i forhold til besøkstid og forberedelser i forkant. Det er gratis inngang for alle besøkende. Les mer om påmelding av skolegrupper her

Besøkstall og fordeling
Forventet besøkstall på Utdanning & Karriere i Trondheim 2025: cirka 5000
Besøksfordeling: Cirka to tredjedeler av besøkende er elever fra VGS, og en tredjedel er elever fra ungdomsskolen. Dette er den generelle besøksfordelingen på alle utdanningsmessene, med noen lokale avvik. Messene blir også besøkt av elever fra folkehøgskoler, studenter og andre unge voksne.

Hvem er utstillere på messen?
Alle som ønsker å formidle informasjon til utdanningssøkende ungdommer er velkommen til å delta på messen. Et stort og variert utvalg utstillere deltar hvert år, som norske og utenlandske høgskoler/universitet, fagskoler, folkehøgskoler, videregående skoler, opplæringskontor, bedrifter og organisasjoner. Les mer om å delta som utstiller her.

Foredrag og workshops
Det arrangeres også et rikholdig foredragsprogram og workshops på messen med aktuelle tema innen utdanning, studievalg og fremtidig karriere. Her får besøkende muligheten til å lære mer om blant annet fremtidens arbeidsmarked, muligheter i Forsvaret, studiefinansiering fra Lånekassen, Samordna opptak, studier i utlandet og mye mer.

Utstillerliste og foredragsprogram for Utdanning & Karriere 2025 vil bli publisert her nærmere arrangementet.

Oppsummering av utdanningsmessen i 2024
Utdanningsmessen i Trondheim 2024 ble godt besøkt av ca. 5000 ungdommer fra hele Trøndelag. 70 ulike utstillere deltok for å vise frem sine tilbud og snakke med ungdommene om utdanningsvalget. Besøkende var godt fornøyde med arrangementet og hele 9 av 10 ønsker å anbefale messen til andre (ref. årets spørreundersøkelse).

Se utstillerlisten og foredragsprogrammet fra 2024 her

Når og hvor

Kolstad Arena v/Heimdal VGS

30. januar, kl. 9.00 – 14.00
31. januar, kl. 9.00 – 14.00

Har du spørsmål om utdanningsmessen?

Ta kontakt med en av våre ansatte:

Kathrine G. Butt

Salg og kundekontakt

Tlf: +47 902 92 385
E-post:  kathrine@tautdanning.no

Tone Skredderbakken

Besøk og rådgiverkontakt

Tlf: +47 90 36 57 95
E-post: tone@tautdanning.no