Besøkende er fornøyde med messene

Over 5600 besøkende svarte på årets publikumsundersøkelse, og konklusjonen deres er klar: Utdanningsmessen påvirker valgene de tar, og de anbefaler messen til andre.

  • 72% forteller at utdanningsmessene har påvirket deres valg av utdanning eller studiested.
  • 9 av 10 mener at de fikk dekket sitt informasjonsbehov på messene.
  • Omtrent halvparten foretrekker besøk på utdanningsmesse over andre veiledningstiltak.
  • 95% vil anbefale andre å delta på neste års fysiske messer, og 90% oppgir det samme for digitale messer.
  • 95% mener at skolen bør sette av tid til å besøke messen i skoletiden.

Svarene fra publikum tyder på at utdanningsmesse er den mest effektive måten å treffe målgruppen på, før de skal velge utdanning og karriere!