Vil du snakke direkte med rådgivere fra hele landet?

Det har vært massiv interesse for Landskurset denne gangen, og arrangementet er nå fullbooket. Påmeldingen er stengt, og åpner igjen i august hvis det blir mulig med flere utstillere og deltakere. Ta gjerne kontakt på e-post mari@tautdanning.no hvis du har spørsmål rundt dette.

Delta som utstiller på Rådgiverforum sitt Landskurs!

Rådgiverforum – Norge er interesseorganisasjonen for rådgivere og veiledere i skolen, oppfølgingstjenesten, NAV, voksenopplæring og karrieresentre i Norge. Hvert år arrangeres den faglige samlingen Landskurset, hvor rådgivere fra hele landet deltar.

I år arrangeres Landskurset på Kulturhuset Ælvespeilet i Porsgrunn den 22. – 24. september.

Vær synlig med stand på Landskurset
Som utstiller får du en standplass på Ælvespeilet under arrangementet. Dette er en unik mulighet til å utveksle informasjon, knytte kontakter og dele erfaringer med et stort antall rådgivere. Det er begrenset med plass, så vi anbefaler snarlig bestilling!

Ta gjerne kontakt med oss for bestilling av standplass eller for mer informasjon:
mari@tautdanning.no // Telefon: 73 80 97 65
tone@tautdanning.no // Telefon: 73 80 97 43