Vil du snakke direkte med rådgivere fra hele landet?

Delta som utstiller på Rådgiverforum sitt Landskurs!

Rådgiverforum – Norge er interesseorganisasjonen for rådgivere og veiledere i skolen, oppfølgingstjenesten, NAV, voksenopplæring og karrieresentre i Norge. Hvert år arrangeres den faglige samlingen Landskurset, hvor rådgivere fra hele landet deltar.

I år arrangeres Landskurset på Scandic Bergen City den 21. – 23. september.

Vær synlig med stand på Landskurset
Som utstiller får du en standplass på Scandic Bergen City under arrangementet. Dette er en unik mulighet til å utveksle informasjon, knytte kontakter og dele erfaringer med et stort antall rådgivere. Det er begrenset med plass, så vi anbefaler snarlig bestilling!

Bestill standplass her

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon:
mari@messeselskapet.no // Telefon: 900 24 645
tone@messeselskapet.no // Telefon: 903 65 795