Vil du møte rådgivere fra hele landet?

Delta som utstiller på Landskurset for rådgivere i Bodø: 20. – 22. september!

Rådgiverforum Norge er interesseorganisasjonen for rådgivere og veiledere i skolen, oppfølgingstjenesten, NAV, voksenopplæring og karrieresentre i Norge. Hvert år arrangeres den faglige samlingen Landskurset hvor rådgivere fra hele landet deltar. I år arrangeres Landskurset på Radisson Blu i Bodø 20. – 22. september.

Som utstiller får du en standplass på Radisson Blu under arrangementet. Dette er en unik mulighet til å møte rådgivere fra hele landet, utveksle informasjon og knytte kontakter. Det er begrenset med plass, så vi anbefaler snarlig bestilling.

Bestill standplass her

OBS! Alle utstillere må også melde på deltagerne som skal være til stede på Landskurset, via www.landskurs.no.  

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon:
kathrine@tautanning.no // Telefon: 902 92 385