‘På messene kommer vi i kontakt med ungdommer som aldri har hørt om oss før’.

Folkehøgskolekontoret har i mange år deltatt som utstiller på utdanningsmessene Utdanning & Karriere. De opplever at messene er et viktig sted å synliggjøre skolene og at de kommer i kontakt med ungdommer som aldri har hørt om dem før.

Det er i alt 86 folkehøgskoler i Norge. Folkehøgskolekontoret har som representant for alle skolene deltatt på Utdanningsmessene siden starten. På messene kommer vi i kontakt med ungdommer som aldri har hørt om oss og svarer på spørsmål fra dem som vil vite mer før de søker. Messeselskapet lager gode rammer for og sørger for god markedsføring av arrangementene. Vi opplever messene som et viktig sted for å synliggjøre folkehøgskolene. 

Terje Wehus, Folkehøgskolekontoret